Profil zaufany i kwalifikowany podpis elektroniczny

Profil zaufany i kwalifikowany podpis elektroniczny

Zarówno profil zaufany, jak i podpis elektroniczny służą do potwierdzania tożsamości online w kontaktach z urzędami i przy załatwianiu różnego rodzaju formalności. Jeden i drugi jest alternatywą dla tradycyjnego podpisu ręcznego. Jednak są między nimi pewne różnice. Profil zaufany jest darmowy. Jednak ma on mniejszy zakres zastosowań niż podpis elektroniczny. Stosuje się go...

Czytaj całość

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat lub rachunek wyników (z angielskiego zwany income statement) to część sprawozdania finansowego, który zawiera zestawienie wszystkich przychodów i kosztów danej spółki, które wynikają z jej działalności. W zależności od charakteru danej działalności może zawierać różne informacje. Stanowi syntezę zestawienia operacji finansowych, które były...

Czytaj całość

Samodzielne prowadzenie księgowości – plusy i minusy

Samodzielne prowadzenie księgowości – plusy i minusy

Zapewne każdy, kto kiedykolwiek prowadził działalność gospodarczą, zastanawiał się, co jest korzystniejsze – samodzielnie zająć się księgowością czy powierzyć to specjalistom. Za samodzielną księgowością na pewno przemawia argument oszczędności – nie zatrudniamy dodatkowej osoby jako księgowego ani nie płacimy za usługi biura rachunkowego. Możemy w ten sposób...

Czytaj całość

Inwentaryzacja w firmie

Inwentaryzacja w firmie

Inwentaryzacja polega na przeprowadzeniu czynności, mających na celu ustalenie i weryfikację aktualnego stanu aktywów i pasywów znajdujących się w majątku firmy. Ze względu na różnorodność posiadanych środków konieczne jest również zróżnicowane stosowanych metod inwentaryzacji, co sprawia, że jest to proces złożony i czasochłonny. Podstawowe zapisy dotyczące inwentaryzacji...

Czytaj całość

Błędy w rachunkowości prowadzonej na własną rękę

Błędy w rachunkowości prowadzonej na własną rękę

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami – oprócz tych, ściśle związanych z charakterem działalności, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zadbania o kwestie księgowe. Rejestrując działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), mamy możliwość wybrania formy prowadzenia księgowości spomiędzy: zatrudnienia księgowego, czyli...

Czytaj całość

Karta podatkowa

Karta podatkowa

Jedną z najprostszych form opodatkowania jest karta podatkowa. Jej największymi zaletami jest to, że nie trzeba na niej prowadzić księgowości, składać rocznego zeznania o dochodach, a podatek, który musi zapłacić przedsiębiorca jest często niewielki i niezależny od zarobków. Za pomocą karty podatkowej mogą rozliczać się z fiskusem przede wszystkim ci, którzy prowadzą...

Czytaj całość