Pracownicze Plany Kapitałowe – informacje dla pracowników i pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe to program pozwalający pracownikom zaoszczędzić dodatkowe pieniądze na późniejsze lata. Program ruszył od 1 lipca 2019 r. i etapowo jest rozszerzany o kolejne podmioty. Czym dokładnie jest PPK? Jakie prawa i obowiązki za sobą niesie?

Czym jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania.  Głównym powodem jego powstania był argument, że dzięki PPK pracownicy otrzymają dodatkowe oszczędności emerytalne, które mogą wykorzystać po ukończeniu 60. roku życia. Program jest dobrowolny, oznacza to, że pracownik może do niego przystąpić, ale nie musi. Oszczędności w systemie tworzone są wspólnie – zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę oraz państwo.

Elle Aon/bigstockphoto.com

Od kiedy obowiązuje PPK?

PPK weszło w życie już 1 stycznia 2019 roku. Jednakże ze względu na dużą skalę projektu, jest on wdrażany stopniowo. Najwcześniej, bo od lipca 2019 roku, do programu przystąpiły największe podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników. Harmonogram przystępowania pozostałych pracodawców do PPK wygląda następująco:
– od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób,
– od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób,
– od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe firmy oraz osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych.

Jak działa PPK?

Najpierw pracodawca wybiera jedną z instytucji finansowych, która zajmie się inwestowaniem zebranych środków w różne instrumenty finansowe. Następnie, każdej osobie zatrudnionej w jego przedsiębiorstwie i chcącej oszczędzać w PPK, otwiera on indywidualny rachunek. Rachunek ten będzie zasilany comiesięcznymi wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty, które będą odprowadzali pracownik i pracodawca naliczane są procentowo od wysokości wynagrodzenia brutto. W przypadku pracodawcy podstawowa wpłata, która powinna być przez niego uiszczana, wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika. Pracodawca może ją zwiększyć do maksymalnie 2,5%. W przypadku pracownika wpłata podstawowa wynosi 2% wynagrodzenia, jednak w określonych warunkach może ją zmniejszyć do nie mniej niż 0,5%. Państwo z kolei będzie przekazywać ustalone kwoty – niezależne od dochodów pracownika. Pieniądze zgromadzone w ten sposób zostaną wypłacone pracownikowi po osiągnięciu 60. roku życia, niezależnie od płci.

Kto może przystąpić do programu?

Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. PPK jest dobrowolny, można z niego zrezygnować w dowolnym momencie. Warto jednak pamiętać, że pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia zostają zapisani do niego automatycznie. Starszych pracowników zapisuje się do PPK na ich wniosek. Jeżeli dany pracownik nie chce uczestniczyć w programie to musi złożyć rezygnację, wtedy z jego wypłaty nie będą już potrącane środki na PPK.

One comment

  1. Do programu może przystąpić kazdy pracownik. I to jest to co powinno wejśc w naszym kraju juz kilkanascie lat temu. Na świecie programy jak ppk dzialaja od lat, ludzie oszczedzaja w ten sposob od momentu podjecia pierwszej pracy. To sprawdzony program jak widac na ich przykladzie. A takich nam potrzeba gdy sie spojrzy na wysokosc naszych emerytur

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.