Czym jest program e-Podatki?

Czym jest program e-Podatki?

Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrażaniem programu, który ma na celu przyspieszenie i ułatwienie procesu składania deklaracji podatkowych. Program e-Podatki to szereg działań organizacyjnych, informatycznych i legislacyjnych, które ten cel mają przybliżyć. Odbywa się to poprzez wyposażenie administracji publicznej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Rozwiązanie...

Czytaj całość

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Czas pracy, zgodnie z Kodeksem Pracy, jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. Pracodawca jest zobowiązany zatrudniać pracownika zgodnie z ustalonym rodzajem pracy, we właściwym miejscu oraz w stosownym wymiarze i rozkładzie czasu pracy. W świetle art. 129 § 1 Kodeksu pracy czas pracy nie...

Czytaj całość

Samochód w firmie – zmiany od kwietnia 2014

Samochód w firmie – zmiany od kwietnia 2014

Od 1 kwietnia 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Znowelizowane przepisy wprowadzają ograniczenie prawa do odliczania VAT w pojazdach wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych podatnika. Pełne odliczenie...

Czytaj całość

Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

W Polsce jest ponad 2,5 miliona osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, z tego co piąta jest zatrudniona. Pomimo że są to osoby ambitne, pracowite z wysokimi kwalifikacjami nie są zatrudniane, co wynika z niechęci pracodawców. Sytuacja ta jest efektem braku świadomości, a często niewiedzy, jak wiele ulg i przywilejów przysługuje pracodawcy zatrudniającemu osoby...

Czytaj całość

Koszty reprezentacyjne firmy

Koszty reprezentacyjne firmy

Działania marketingowe takie jak udana reklama i skuteczny PR mają silny wpływ na sukces i przychody firmy. Jednak zakładając działalność gospodarczą należy dokładnie przeanalizować działania marketingowe, które mogą wpłynąć na zwiększenie zysku, poszerzenie grupy klientów, bowiem nie każdy wydatek związany z marketingiem może stanowić koszt uzyskania przychodu. Co za tym...

Czytaj całość

System elektroniczny e-Deklaracje

System elektroniczny e-Deklaracje

System elektroniczny e-Deklaracje, umożliwia podatnikom i płatnikom złożenie deklaracji podatkowych za pośrednictwem sieci internetowej. Poprzez platformę e-Deklaracje możliwe jest także składanie korekt określonych deklaracji. Złożenie zeznania drogą elektroniczną możliwe jest na dwa sposoby: 1. Używając formularzy interaktywnych, przy czym niezbędne w tym wypadku...

Czytaj całość