Kodeks pracy – co ma się zmienić?

W 2023 roku w Kodeksie pracy nastąpi wiele zmian, na które czekają pracownicy i pracodawcy. Cześć nowelizacji jest już przygotowana, inne wciąż są przedmiotem prac legislacyjnych.

Najważniejsze zmiany związane z rynkiem pracy, które wejdą w życie w 2023 roku to dwukrotna podwyżka płacy minimalnej, podwyżka diety z tytułu podróży służbowej oraz pierwsze od dawna zmiany kilometrówki. W Kodeksie pracy zostaną też opisane zasady korzystania przez pracowników z pracy zdalnej. Muszą też zostać wprowadzone zmiany dostosowujące regulacje krajowe do unijnej dyrektywy Work Life Balance.

Płaca minimalna wzrośnie w styczniu i w lipcu 2023

W związku z prognozą inflacji na poziomie prawie 10 proc. w 2023 roku przewidziane są dwie podwyżki płacy minimalnej. Od stycznia jej wysokość wyniesie 3 490 zł, a od lipca 3 600 zł. W przypadku stawek godzinowych dla określonych umów cywilnoprawnych ich minimalna wysokość wyniesie odpowiednio: 22,80 zł (od stycznia 2023) i 23,50 zł (od lipca).

Wzrost płacy minimalnej oznacza również, że w 2023 roku wzrośnie także wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Podwyżki diet i zmiany w kilometrówce

Od 1 stycznia 2023 roku stawka diety za dobę podróży służbowej wynosi 45 zł.

Ze względu na rosnące koszty eksploatacji pojazdów, w tym przede wszystkim koszty paliwa, od 17 stycznia bieżącego roku wzrosła tzw. kilometrówka. To pierwsza zmiana od 15 lat. Stawki zwrotu za 1 kilometr przebiegu pojazdu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych wyniosą:

– 0,89 zł dla samochodu osobowego z silnikiem o pojemności poniżej 900 cm sześciennych,

– 1,15 zł dla samochodu osobowego z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm sześciennych,

– 0,69 zł dla motocykla,

– 0,42 zł dla motoroweru.

Zasady pracy zdalnej uwzględnione w Kodeksie pracy

Nowelizacja Kodeksu definiuje pracę zdalną jako pracę, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Za każdym razem miejsce wykonywania pracy zdalnej musi być uzgodnione z pracodawcą. Decyzję o przejściu na pracę zdalną będzie można podjąć na początku zatrudnienia oraz w jego trakcie, a wnioskować o nią może zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzić kontrolę w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Kontrola może się odbyć tylko w godzinach pracy pracownika i dotyczyć może bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych.

W ramach tej samej nowelizacji mają zostać opisane zasady kontroli trzeźwości pracowników. Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Zmiany w urlopach 2023

Od połowy zeszłego roku na implementację w polskim prawie czeka unijna dyrektywa Work Life Balance. Na jej podstawie powinny zostać wydłużone niektóre urlopy oraz wprowadzone nowe, które w krajowych regulacjach jeszcze nie zostały uwzględnione. Pracownicy będą mieli prawo do:

– 2 dni dodatkowego wolnego z powodów działania „siły wyższej”,

– 5 dni dodatkowego wolnego na opiekę nad chorymi członkami rodziny,

– 41 tygodni urlopu rodzicielskiego,

– 9 tygodni urlopu dla ojca po urodzeniu dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.