Wzrost bezrobocia w styczniu

Wzrost bezrobocia w styczniu

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS w styczniu 2022 roku bezrobocie w Polsce wyniosło dokładnie 5,5 proc. To niewielki wzrost w porównaniu z grudniem, gdyż o zaledwie 0,1 punktu procentowego. To mniej niż zakładali analitycy, ale nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa, wynikająca z problemów wielu firm po lockdownach w czasie pandemii. Za przyczynę takiej sytuacji wskazuje się też...

Czytaj całość

Zarobki Polaków według danych GUS

Zarobki Polaków według danych GUS

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, który publikowany jest raz na dwa lata, w październiku 2020 roku mediana wartości wynagrodzeń w Polsce kształtowała się na poziomie 4702,66 zł brutto, co daje 3,4 tys. zł „na rękę”. W 2018 roku wartość ta była niższa i wyniosła 4094,98 zł brutto. Trzeba jednak pamiętać, że powyższe wyliczenia dotyczą tylko tych...

Czytaj całość

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Mimo że poziom bezrobocia utrzymuje się w Polsce na niskim poziomie, osoby poszukujące nowego zatrudnienia wskazują na trudności podczas procesów rekrutacyjnych. Na negatywne odczucia kandydatów wpływają nie tylko czynniki zewnętrzne, ale także poczucie niepewności, które spotęgowała pandemia. Szukanie pracy trwa dłużej niż przed pandemią Mimo że jedynie 17 procent...

Czytaj całość

Rejestracja umów o dzieło wymagana od 1 stycznia

Rejestracja umów o dzieło wymagana od 1 stycznia

Od nowego roku w życie wszedł obowiązek rejestrowania umów o dzieło. Dotyczy on wszystkich płatników składek, a także osób fizycznych zlecających wykonanie dzieła. Obowiązek ten wynika art. 22 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

Czytaj całość

Bezpieczny powrót do biura

Bezpieczny powrót do biura

Wcześniej wiele firm uważało, że praca zdalna jest mało skuteczna. Jednak ostatnie miesiące udowodniły, że efektywna praca zdalna jest możliwa – wystarczyło wypracować odpowiednie metody organizacji czasu pracy. Obecnie mimo wszystko wiele firm przywraca już obowiązek powrotu do biura. Jak ustalić nowe zasady pracy biurowej? Kto może, a kto nie powinien wracać do pracy?...

Czytaj całość

Na czym polega świadczenie postojowe?

Na czym polega świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe to rodzaj finansowego wsparcia wypłacanego pracownikom w czasie przestoju w przedsiębiorstwie. Warunkiem jego otrzymania jest brak możliwości realizacji zadań z powodów leżących po stronie pracodawcy, przy jednoczesnej gotowości do pracy osoby zatrudnionej. Kiedy można ubiegać się o świadczenie postojowe? Wynagrodzenie postojowe przysługuje pracownikom,...

Czytaj całość