Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych – warunki

Tarcza antykryzysowa ma być ratunkiem dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu kryzysu wynikającego z pandemii koronawirusa. Dzięki ustawie wielu z nich będzie mogło zostać zwolnionych z opłacania składek ZUS. Muszą oni spełniać oczywiście odpowiednie kryteria. Jakie?

Pomoc również dla samozatrudnionych

Dobra wiadomość jest taka, że postanowienia tarczy antykryzysowej dotyczą również osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz tych firm, które zatrudniają nie więcej niż 49 osób. Pomoc przewidziana jest na 3 miesiące. Dzięki niej wiele najmniejszych przedsiębiorstw będzie miało szansę utrzymać się na rynku. Jest to ratunek zarówno dla nich, jak i dla polskiej gospodarki.

MattZ90/bigstockphoto.com

Czego można się spodziewać?

Osoby, które spełnią kryteria, będą zwolnione z konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy, a nawet FEP i FGŚP. Jednocześnie przedsiębiorcy korzystający z takiej pomocy wciąż będą uprawnieni do świadczeń zdrowotnych i korzystania z ubezpieczeń społecznych.

Jakie warunki należy spełnić?

Przede wszystkim działalność gospodarcza musi być zarejestrowana przed 1 lutego 2020 roku, a składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne powinny być wcześniej regularnie opłacane (przedsiębiorca nie powinien zalegać z opłatami).

Ważne jest również to, aby osoba składająca wniosek była uznawana za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustanowionej dnia 13 października 1998 roku.

Ostatnim, ale równie istotnym warunkiem jest to, aby przychód firmy w miesiącu, za który jej właściciel składa wniosek, nie przewyższał 300 procent średniego, prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego (chodzi tu o wynagrodzenie brutto) w 2020 roku.

Aby zostać zwolnionym ze składek, należy poprawnie wypełnić wniosek. Można tego dokonać poprzez system internetowy PUE ZUS. W dokumencie koniecznie trzeba podać aktualne dane wnioskodawcy, okres zwolnienia ze składek oraz przychód w pierwszym miesiącu, za który jest on składany.

Zwolnienie z opłacania składek to ogromna pomoc od państwa dla przedsiębiorców. Dzięki takiej uldze wiele firm będzie w stanie przetrwać ten trudny okres i utrzymać się na rynku. Jest to szansa na to, aby choć odrobinę zmniejszyć negatywne skutki kryzysu.

One comment

  1. Czy okres zwolnienia ze składek wpływa w jakiś sposób na uzyskanie prawa do świadczenia zaś.chorobowego który nabywa przedsiębiorca z upływiem 6 mieca podlegania i opłacania należnych składek ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.