Jak rozliczać delegację zagraniczną?

Jak rozliczać delegację zagraniczną?

Delegacja zagraniczna liczona jest od wejścia na statek lub prom, startu samolotu lub przekroczenia granicy polskiej samochodem. Każdemu pracownikowi udającemu się na delegację w terminie i państwie określonym przez pracodawcę przysługuje: zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, dieta, zwrot kosztów noclegów oraz innych wydatków, które zostały określone przez...

Czytaj całość

Sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego

Sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego

Środki trwałe są składnikami majątku niezbędnymi do prowadzenia firmy każdemu przedsiębiorcy. Należą do nich np. auta, maszyny i inne urządzenia, które w trakcie użytkowania tracą swoją wartość, co jest naturalnym następstwem ich zużywania. Aktualizowanie informacji o wartości takiego środka trwałego nazywa się amortyzacją, i polega na regularnym pomniejszaniu wartości...

Czytaj całość

Lista płac

Lista płac

Lista płac stanowi dokument księgowy, na podstawie którego pracodawca wypłaca naliczone wynagrodzenia. Jest to także dowód służący do ewidencjonowania wszystkich wynagrodzeń w podmiotach, które prowadzą tzw. pełną księgowość. Mimo iż żadne przepisy prawa wprost nie nakazują sporządzania listy płac w rozliczeniach pomiędzy pracodawcą, jego pracownikami a organami...

Czytaj całość

Faktury elektroniczne

Faktury elektroniczne

E-faktura jest dokumentem będącym elektronicznym odpowiednikiem faktury papierowej, zawierającej takie same dane oraz wystawianej dla celów księgowych jako dowód transakcji między sprzedawcą a kupującym. Posługiwanie się i wystawianie faktur elektronicznych możliwe jest na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesłania...

Czytaj całość

Jak założyc spółdzielnię socjalną?

Jak założyc spółdzielnię socjalną?

Wielu młodych ludzi nie chce uczestniczyć w „wyścigu szczurów”, dlatego też decyduje się być sobie samemu sterem, żeglarzem i okrętem. Stąd wzrost zainteresowania w ostatnim czasie spółdzielniami socjalnymi. Czym one dokładnie są i jak działają – o tym poniżej. Spółdzielnia socjalna przypomina trochę przedsiębiorstwo, a trochę organizację pozarządową. Aby ją...

Czytaj całość

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy

Fundusz pracy (FP), jako instrument polityki społecznej i gospodarczej, jest państwowym funduszem celowym, którego środkami dysponuje właściwy minister do spraw pracy – obecnie Minister Pracy i Polityki Społecznej. Funkcjonujący od 1 stycznia 1990 roku, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, ma on na celu łagodzenie skutków bezrobocia, promocję...

Czytaj całość