Zmiany podatkowe od początku 2021 r.

Zmiany podatkowe od początku 2021 r.

Z końcem 2020 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło zmiany podatkowe, które czekają nas w 2021 r. Część z nich jest korzystna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, inne skutkować będą wzrostem obciążeń. Wśród zmian korzystnych warto zwrócić uwagę na: Estoński CIT Rozwiązanie to dotyczy spółek kapitałowych (z o.o. lub spółek akcyjnych), w których...

Czytaj całość

Opłata reprograficzna to nie podatek

Opłata reprograficzna to nie podatek

Opłata reprograficzna nie jest podatkiem – tak wskazało Ministerstwo Kultury w  odpowiedzi na słowa posłów Konfederacji, sugerujących, że jest odwrotnie. O opłacie tej rozmawiano w trakcie interwencji poselskiej w MKDNiS, co jest skutkiem pojawienia się na stronach rządowych informacji o tym, że projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego zostanie wpisany do rządowego wykazu...

Czytaj całość

Bezrobocie rejestrowane w styczniu

Bezrobocie rejestrowane w styczniu

Obawa o utratę pracy to największy problem polskiego społeczeństwa w dobie pandemii koronawirusa. Większość firm nadal jest zamknięta lub działa w bardzo ograniczonym stopniu, a to oznacza redukcję miejsc pracy. Efekty zamrożenia gospodarski pokazują najnowsze statystyki i wzrost liczby osób bezrobotnych w styczniu 2021 roku. Obecnie bez pracy jest już 6,5 procenta Polaków i...

Czytaj całość

Rejestracja umów o dzieło wymagana od 1 stycznia

Rejestracja umów o dzieło wymagana od 1 stycznia

Od nowego roku w życie wszedł obowiązek rejestrowania umów o dzieło. Dotyczy on wszystkich płatników składek, a także osób fizycznych zlecających wykonanie dzieła. Obowiązek ten wynika art. 22 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

Czytaj całość

Sprawozdanie finansowe a pandemia COVID-19

Sprawozdanie finansowe a pandemia COVID-19

Pandemia wpłynie na wygląd sprawozdań finansowych, jakie przedsiębiorcy będą przygotowywać za obecny rok. Będą one źródłem informacji o tym, co działo się w ostatnich miesiącach, ale także jakie perspektywy i jakie wyzwania finansowe czekają spółkę w przyszłym roku. Z pewnością sporządzenie sprawozdania finansowego za mijający rok nie będzie sprawą prostą....

Czytaj całość

Niezapłacone faktury a podatki

Niezapłacone faktury a podatki

Brak regulacji należnych płatności w odpowiednich terminach to dla osób prowadzących własną działalność spore obciążenie. Pomimo tego, iż wierzyciel nie otrzymuje należnej zapłaty, jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego oraz VAT. Wiąże się to z tym, że podatki te objęte są rozliczaniem za pomocą metody memoriałowej, a to oznacza, że należy się rozliczyć,...

Czytaj całość