Polacy są przepracowani – i mają problem z płacami za nadgodziny

Polacy są przepracowani – i mają problem z płacami za nadgodziny

Według badania firmy Hays Poland, trzy na cztery osoby zatrudnione w Polsce pracują w godzinach nadliczbowych. Przekraczają one 40-godzinny tydzień pracy o kilka lub nawet kilkanaście godzin, a w niektórych przypadkach nawet o 20-25 godzin tygodniowo (6 proc. badanych). Według danych Eurostatu średni czas spędzany w pracy przez Polaków wynosi 42,5 godziny w tygodniu, podczas gdy...

Czytaj całość

Asystent podatnika w urzędach skarbowych

Asystent podatnika w urzędach skarbowych

Na mocy ustawy z 16 grudnia 2015 o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie część artykułów dotycząca wdrożenia usługi asystenta podatnika. Początkowo usługa ta miała być wprowadzona od 1 stycznia 2016 r., lecz przesunięto jej wprowadzenie najpierw na 1 lipca 2016 r., a teraz na 1...

Czytaj całość

Luka płacowa w Polsce

Luka płacowa w Polsce

Luka płacowa to różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. Według danych GUS, w Polsce mężczyźni zarabiają o 20,6 procent więcej niż kobiety. Luka ta jest większa niż nawet w Rwandzie. Według badań firmy Sedlak & Sedlak, gdzie przyjęto indeks 1 dla całkowitej równości, najwyższy wynik ma Islandia – 0,881, a najniższy Jemen – 0,484. Polska z wynikiem 0,715...

Czytaj całość

Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy

W dniu 19 lipca 2016 r. polski rząd zdecydował się przyjąć projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw. Głównym założeniem tego projektu jest wprowadzenie tzw. podstawowego rachunku płatniczego oraz podstawowych usług z nim powiązanych. W związku z tym wszystkie banki, SKOK-i oraz instytucje kredytowe w naszym kraju będą miały obowiązek...

Czytaj całość

Złagodzenie prawa pracy dla małych firm od 2017 r.

Złagodzenie prawa pracy dla małych firm od 2017 r.

Na początku czerwca bieżącego roku wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił przed sejmem projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, co miałoby na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt resortu rozwoju przewiduje złagodzenie wymogów prawa pracy dla małych firm, zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników. Pakiet ułatwień dla...

Czytaj całość

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpił kres ulgi na nowe technologie. Wyparła ją nowa ulga badawczo-rozwojowa, czyli w skrócie B+R. Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe bądź prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny oraz w celu zwiększania zasobów wiedzy i wykorzystywania ich do tworzenia nowych zastosowań. Zgodnie z...

Czytaj całość