Podatki w 2022 r. – co się zmienia?

Z dniem 1 stycznia tego roku w życie wszedł „Polski Ład”, a wraz z nim, szereg zmian w prawie podatkowym. Nowe przepisy obowiązują zaledwie kilka dni, a już wywołały spore zamieszanie. W ciągu ostatnich kilku dni, media donoszą o wyraźnym niezadowoleniu ze strony niektórych grup zawodowych. Warto zatem poświęcić chwilę na zapoznanie się z najważniejszymi zmianami.

Zmiany w opodatkowaniu skalą podatkową

Przedsiębiorcy opodatkowujący swoją działalność skalą podatkową, czyli na zasadach ogólnych korzystania z rozliczenia PIT, skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tys. zł rocznie. Rozwiązanie to będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych podatników. Przed 1 stycznia, kwota wolna była wyliczana proporcjonalnie w zależności od dochodu pracownika. Ponadto, osoby o zarobkach przekraczających 127 tys. zł automatycznie traciły ten przywilej.

Podniesienie limitu drugiego progu podatkowego

II próg podatkowy został podniesiony z dotychczasowej kwoty 85 528 zł do 120 tys. zł. Osoby zarabiające poniżej tej kwoty, będą odprowadzały 17% podatek. Zarobki przekraczające ten próg, objęte będą stawką podatkową w wysokości 32%.

Składka zdrowotna i brak możliwości odliczenia jej od podatku

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, będą musieli opłacić składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu, tak jak w przypadku pracowników, i nie będą mogli odliczyć tego od podatku. W praktyce oznacza to pomniejszenie pensji o 9% podstawy opodatkowania, czyli tyle, ile wynosi składka.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Drugie i każde kolejne dziecko, w wieku 12-36 mies., niezależnie od dochodu, objęte zostanie świadczeniem pieniężnym, Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, wynoszącym 500zł przez 2 lata, lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Maksymalna kwota nie może wynieść więcej niż 12 tys. zł na dziecko, a przyznane środki nie będą podlegały opodatkowaniu.

Ulga dla klasy średniej

Ulga przewidziana jest dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i przedsiębiorców, których przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 do 133 692 zł. Nie będą mogli z niej skorzystać emeryci i osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy o dzieło.

PIT 0 dla seniorów

Osoby starsze, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, podejmą decyzję o pozostaniu aktywnymi zawodowo, zapłacą podatek dochodowy dopiero po przekroczeniu kwoty 115 528 zł.

Ulga dla rodzin z czwórką dzieci

Zwolnienie z PIT-u do kwoty 85 528 zł rocznie na każdego rodzica, przewidziane jest dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci. Starać się o nią mogą rodzice, opiekunowie prawni jak i osoby będące rodzina zastępczą. Warunkiem będzie zatrudnienie na umowę o pracę, zlecenie lub w przypadku przedsiębiorców, rozliczanie się na ogólnych zasadach.

Ulgi zachęcające do powrotu do kraju

Osoby, które przez co najmniej 3 lata przebywały za granicą i teraz zdecydują o powrocie do kraju, mogą przez kolejne 4 lata korzystać ze zwolnienia z podatku, w przypadku przychodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.