Ustawa o rekompensatach za stan wyjątkowy

Na jednym z wrześniowych posiedzeń Senatu zajęto się ustawą związaną z rekompensatami dla podmiotów gospodarczych. Ma to związek z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Jeszcze przed głosowaniem niektórzy senatorowie zapowiedzieli, że zgłoszą poprawki. Co zakłada nowa ustawa i jak wyglądało głosowanie?

Sugerowane poprawki

W tygodniu poprzedzającym głosowanie ustawę w sprawie rekompensat przyjął Sejm. Następnie przeszła ona przez senacką komisję gospodarki narodowej i innowacyjności, po czym zajęto się nią już na posiedzeniu całej Izby.

Część senatorów jest zdania, że ustawa wymaga pewnych poprawek. Postulują na przykład zwiększenie poziomu rekompensat. Zdaniem Jacka Burego z Polska 2050 powinien on zostać zwiększony o około 20%. Jak podkreśla senator KO, Adam Szejnfeld, obok wysokości rekompensat istotne jest też zwiększenie liczby przedsiębiorców i osób prowadzących zarobkową działalność, które mogą z nich skorzystać.

gwolters/bigstockphoto.com

Szczegóły ustawy

Ustawa reguluje poziom możliwej rekompensaty. Podmioty będą miały możliwość ubiegania się o rekompensatę równą 80% średniej miesięcznej kwoty przychodu z trzech letnich miesięcy. Ustawa, którą przyjął Sejm zakłada, że o rekompensatę będą mogły ubiegać się podmioty działające w województwie lubelskim lub podlaskim. Konkretnie rolnicy lub przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie na małą skalę – wynajmujący do pięciu pokoi w ramach agroturystyki. Dotyczy to także agroturystycznych przewodników, pilotów wycieczek czy firm gastronomicznych. O rekompensatę mogą starać się także inni przedsiębiorcy działający w branży turystycznej. Na przykład wypożyczają sprzęt sportowy i rekreacyjny.

Odszkodowanie ma być ściśle powiązane z okresem trwania stanu wyjątkowego. Kwota będzie zależna od tego czasu. Jak ubiegać się o rekompensatę? Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do swojego wojewody. Podanie musi zawierać dokument potwierdzający nasz przychód z właściwego okresu. Na odpowiedź przyjdzie nam czekać maksymalnie dwa tygodnie. Wydana przez wojewodę decyzja jest prawomocna i ostateczna. W przypadku kwot wyższych niż 65 tysięcy złotych konieczne miało być początkowo przeprowadzenie kontroli, ale wycofano się z tej decyzji.

Odszkodowanie od Skarbu Państwa to inna możliwość odzyskania pieniędzy. Można ubiegać się o wyrównanie straty majątkowej i utraconych korzyści wynikających z działalności w czasie stanu wyjątkowego. Jeśli otrzymamy rekompensatę, nie możemy się już starać o odszkodowanie.

Wynik głosowania i poprawki

Senatorowie jednogłośnie przyjęli ustawę, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przyjęto też pewne poprawki. Przede wszystkim rozszerzono liczbę podmiotów uprawnionych do uzyskania rekompensaty. Do listy dodano biznesy związane z przewozem turystów, kulturą, rekreacją i rozrywką. Do grona zostali włączeni także detaliczni sprzedawcy produktów spożywczych i pamiątek. Wysokość rekompensaty podwyższono z 65% do 80%. Ostatecznie zrezygnowano także z konieczności kontroli danych zawartych we wniosku przy kwotach wyższych niż 65 tysięcy zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.