Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 roku w polskim prawie podatkowym obowiązuje ulga termomodernizacyjna. Jest to innowacja, która umożliwia podatnikom korzystanie z ulgi za zakup urządzeń, materiałów budowlanych i usług związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na zużycie energii cieplnej w budynku. Jest to rozwiązanie promujące racjonalne wykorzystywanie surowców cieplnych. Kto może korzystać...

Czytaj całość

Profil zaufany i kwalifikowany podpis elektroniczny

Profil zaufany i kwalifikowany podpis elektroniczny

Zarówno profil zaufany, jak i podpis elektroniczny służą do potwierdzania tożsamości online w kontaktach z urzędami i przy załatwianiu różnego rodzaju formalności. Jeden i drugi jest alternatywą dla tradycyjnego podpisu ręcznego. Jednak są między nimi pewne różnice. Profil zaufany jest darmowy. Jednak ma on mniejszy zakres zastosowań niż podpis elektroniczny. Stosuje się go...

Czytaj całość

Urząd rozliczy PIT za niektórych podatników

Urząd rozliczy PIT za niektórych podatników

W tym roku po raz pierwszy część podatników nie będzie musiała rozliczać samodzielnie rocznych zeznań podatkowych. Umożliwi to usługa „Twój e-PIT”. Usługa będzie dotyczyła osób składających zeznania na formularzach PIT-37 i PIT-38, czyli osoby uzyskujące dochody z umów o pracę, umów cywilnoprawnych i zysków kapitałowych. W bieżącym roku system rozliczania nie obejmuje...

Czytaj całość

Zawieszenie podatku od handlu detalicznego

Zawieszenie podatku od handlu detalicznego

Wszystko wskazuje na to, że podatek od handlu detalicznego będzie nadal zawieszony – wstępnie do 2019 roku. Przyczyną takiego stanu jest sprawdzanie przez Komisję Europejską, czy ustawa z 6 lipca jest zgodna z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa, które zabrania faworyzowania niektórych podmiotów względem drugich. Do takich wniosków doszła Komisja Europejska, która...

Czytaj całość

Unikanie podwójnego opodatkowania

Unikanie podwójnego opodatkowania

Dochody z każdej pracy podlegają opodatkowaniu w tym kraju, w którym praca jest wykonywana. Urząd skarbowy wymaga od podatników ujawnienia wszystkich dochodów, także tych uzyskanych z tytułu pracy za granicą. Podatnicy są zobowiązaniu do rozliczania takich dochodów także w Polsce. Wiązać się to może z koniecznością zapłacenia podwójnego podatku. Podatek płaci się bowiem w...

Czytaj całość

Kiedy można wykreślić podatnika VAT z rejestru?

Kiedy można wykreślić podatnika VAT z rejestru?

Przedsiębiorca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT i zgłoszony do urzędu skarbowego, ma taki status do momentu samodzielnej rezygnacji z niego; jest to jednak niekiedy tylko teoria. Jak się okazuje w praktyce, może zostać on wykreślony nawet bez wiedzy o tym fakcie. Rejestracja podatnika VAT następuje poprzez złożenie przez przedsiębiorcę formularza VAT-R w urzędzie...

Czytaj całość