Ulga termomodernizacyjna

Od 1 stycznia 2019 roku w polskim prawie podatkowym obowiązuje ulga termomodernizacyjna. Jest to innowacja, która umożliwia podatnikom korzystanie z ulgi za zakup urządzeń, materiałów budowlanych i usług związanych ze zmniejszeniem zapotrzebowania na zużycie energii cieplnej w budynku. Jest to rozwiązanie promujące racjonalne wykorzystywanie surowców cieplnych.

Kto może korzystać z ulgi na termomodernizację?

Bonifikata obejmuje przede wszystkim podatników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom rozliczającym się według 19 proc. progu podatkowego i opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od podstawy podatku można odliczyć wydatki ponoszone w budynku mieszkalnym przez trzy kolejne lata od rozpoczęcia prac modernizacyjnych.

Według ustawodawcy budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący bliźniaczy, szeregowy lub grupowy, który służy do potrzeb mieszkaniowych i stanowi samodzielną konstrukcję z maksymalnie dwoma wydzielonymi lokalami mieszkalnymi lub jednego mieszkania i lokalu użytkowego, który nie przekracza 1/3 całkowitej powierzchni nieruchomości. Z kolei ustawa podatkowa zadaniami termomodernizacyjnymi określa przedsięwzięcia, które wiążą się ze zmniejszeniem utraty ciepła przez budynek i infrastrukturę podgrzewającą wodę w budynkach prywatnych oraz nieruchomościach podlegających samorządom terytorialnym. Modernizacja ma wpływać na ograniczenie strat energii emitowanej przez lokalne sieci ciepłownicze i źródła ciepła. Ulga termomodernizacyjna jest związana z całkowitą lub częściową zamianą dotychczasowego źródła energii na źródła odnawialne.

Na co przysługuje ulga i jak ją wyliczyć?

Ulga termomodernizacyjna należy do ulg limitowanych. W tym przypadku maksymalną kwotą podlegającą odliczeniu jest 53 tys. złotych. Warto pamiętać, że limit dotyczy wszystkich budynków, które należą do jednego właściciela. Rozliczenie jest rozpatrywane za rok, w którym miała miejsce modernizacja. Jeżeli odliczenie nie jest możliwe w danym roku podatkowym, to istnieje możliwość rozliczenia przez 6 kolejnych lat od daty poniesienia pierwszego wydatku. Zakres czynności i usług jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, które zostało opublikowane 21 grudnia 2018 roku. Uldze termomodernizacyjnej podlegają wydatki poniesione m.in. na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do ocieplania przegród budowlanych, stolarki okiennej, płyt balkonowych, fundamentów, sieci elektrycznych i gazowych. Ulga termomodernizacyjna przysługuje również za zakup węzła cieplnego, kotła gazowego, kotła olejowego, zbiornika na paliwa, przyłącza do sieci ciepłowniczej, a także kolektora słonecznego i ogniw fotowoltaicznych. Do usług, które podlegają odliczeniom na podstawie powyższego rozporządzenia, ustawodawca zalicza m.in. sporządzenie analizy termograficznej nieruchomości, audyt termoenergetyczny i ornitologiczny oraz wszelkie prace związane z montażem urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.