Zawieszenie podatku od handlu detalicznego

Wszystko wskazuje na to, że podatek od handlu detalicznego będzie nadal zawieszony – wstępnie do 2019 roku. Przyczyną takiego stanu jest sprawdzanie przez Komisję Europejską, czy ustawa z 6 lipca jest zgodna z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa, które zabrania faworyzowania niektórych podmiotów względem drugich.

Do takich wniosków doszła Komisja Europejska, która wszczęła postępowanie wyjaśniające po tym, jak ustawa o podatku detalicznym weszła w życie 1 września 2016 roku. Zgodnie z zapisami miała dotyczyć przychodów osiągniętych od 19 września tego samego roku. Jednak w trakcie dochodzenia Komisja Europejska uznała, że progresywne stawki podatku liczone od przychodów zdecydowanie bardziej faworyzują mniejsze przedsiębiorstwa, które nie osiągają wysokich obrotów. W ustawie zapisano bowiem, że zdecydowanie niższe podatki płaciłyby sklepy o niskich przychodach, a niektóre z nich nie uiszczałyby go w ogóle (osiągające obrót poniżej 17 mln zł). Według Komisji Europejskiej takie postanowienie jest nieuczciwe wobec podmiotów, których obroty byłyby dużo wyższe, a to już zdaniem KE, narusza prawo Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa. Z tego względu Komisja Europejska zakazała pobierania tego podatku, co też Ministerstwo Finansów uczyniło do końca 2016 roku.

Podatek

fot. sqback/bigstockphoto.com

W kolejnym roku wprowadzono ustawę zawieszającą stosowanie ustawy o podatku detalicznym w 2017 roku, a dodatkowo resort finansów złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie złej interpretacji tejże. Jak poinformowało Ministerstwo, skarga może nie być rozpoznana do końca 2017 roku, co spowoduje, że podatek znów nie będzie mógł być pobierany w kolejnym roku 2018.

W czerwcu 2017 roku Komisja Europejska w wyniku dochodzenia uznała, że ustawa o podatku od handlu detalicznego jest niezgodna z prawem europejskim i nie może być wprowadzona w życie, gdyż zakłada nierówne traktowanie podmiotów, co jednym daje przewagę ekonomiczną, innym zaś nie. To oznacza, że podatek nie będzie pobierany, czyli budżet państwa w 2018 roku nie będzie zasilony kwotą 1 mld 590,6 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.