Deklaracje podatkowe od pracodawców

Deklaracje podatkowe od pracodawców

PIT-11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego, ale jeśli mamy do czynienia z podmiotem pełniącym rolę podatnika dla nie więcej niż 5 osób – do końca stycznia. PIT zawiera informacje o kwotach przychodów zatrudnionych w danej firmie osób. Podstawą wystawienia tej informacji jest baza wypłat i kont, jak również deklaracja PIT-4, czyli podsumowanie, które należy złożyć...

Czytaj całość

Czy firma może sprzedać leasingowany samochód?

Czy firma może sprzedać leasingowany samochód?

Leasing stanowi jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców formę finansowania zakupu środków trwałych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nabycie na przykład samochodu osobowego, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej nie obciąża budżetu firmy jednorazowym wydatkiem rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, jednocześnie umożliwiając jego użytkowanie....

Czytaj całość

System controllingu

System controllingu

Controlling w małym i średnim przedsiębiorstwie wymaga rzetelnej wiedzy. Polega on na wsparciu zarządzania przedsiębiorstwa poprzez całościowe podejście, które ma na celu koordynację procesów, które w nim zachodzą. Jego rezultatem ma być osiągnięcie celów postawionych przed daną firmą, uwzględniając występowanie odchyleń w stosunku do założeń przy jednoczesnym utrzymaniu...

Czytaj całość

Kontrola podatkowa w firmie

Kontrola podatkowa w firmie

Kontroli podatkowej ze strony fiskusa należy się spodziewać wówczas, gdy wydatki w naszej firmie nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach. Jednak nie każde podejrzenie wszczyna postępowanie. Najpierw urzędnicy przeprowadzają czynności weryfikacyjne, których efektem jest stwierdzenie nadwyżki wydatków nad przychodami. Dopiero wtedy Urząd Kontroli Skarbowej może rozpocząć...

Czytaj całość

Jakie konto dla jednoosobowej firmy?

Jakie konto dla jednoosobowej firmy?

Wiele osób zakładających jednoosobową działalność gospodarczą zastanawia się, czy potrzebują konta firmowego, czy mogą bazować na osobistym, z którego korzystają od lat w codziennym życiu? Co jest lepszy rozwiązaniem i dla kogo? Jeśli chcemy otworzyć firmę musimy nie tylko założyć konto, ale także rozliczać je do celów podatkowych i składkowych. Prowadzenie takiego...

Czytaj całość

Upadłość firmy

Upadłość firmy

Podstawą ogłoszenia i przeprowadzenia upadłości są przepisy ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze. Wbrew powszechnie panującym opiniom procedura ta może zostać przeprowadzona nie tylko w stosunku do dużych firm, a zgodnie z zapisami ustawy stosuje się ją do przedsiębiorców, a także do: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych...

Czytaj całość