Kwota wolna od podatku – co dalej w 2017 r.?

Kwota wolna od podatku – co dalej w 2017 r.?

Wiceminister finansów poinformował niedawno, że kwota wolna od podatku w 2017 r. nie zmieni się w porównaniu do poziomu z lat 2015 i 2016. Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad poprawką dotyczącą wspomnianej kwoty, będącą jedynie rozwiązaniem tymczasowym. Jak orzekł Trybunał Konstytucyjny w październiku 2015 r., obecny przepis ustawy o PIT nie przewiduje korekty kwoty wolnej...

Czytaj całość

Asystent podatnika w urzędach skarbowych

Asystent podatnika w urzędach skarbowych

Na mocy ustawy z 16 grudnia 2015 o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie część artykułów dotycząca wdrożenia usługi asystenta podatnika. Początkowo usługa ta miała być wprowadzona od 1 stycznia 2016 r., lecz przesunięto jej wprowadzenie najpierw na 1 lipca 2016 r., a teraz na 1...

Czytaj całość

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpił kres ulgi na nowe technologie. Wyparła ją nowa ulga badawczo-rozwojowa, czyli w skrócie B+R. Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe bądź prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny oraz w celu zwiększania zasobów wiedzy i wykorzystywania ich do tworzenia nowych zastosowań. Zgodnie z...

Czytaj całość

Czy warto zostać podatnikiem VAT?

Czy warto zostać podatnikiem VAT?

Ustawa o VAT określa rodzaje działalności oraz wartość sprzedaży, które zobowiązują przedsiębiorcę do rejestracji jako podatnik VAT. W pozostałych przypadkach może on samodzielnie zdecydować, czy takim płatnikiem zostanie. Wybór taki mają firmy, których roczny obrót nie przekroczył 150 tysięcy złotych. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg zalet. Przede wszystkim bywa to...

Czytaj całość

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów stanowią koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, a także zachowania bądź zabezpieczenia ich źródła. W przypadku pracodawców są nimi również wydatki poniesione na realizację pracowniczego programu emerytalnego. Definicja kosztów uzyskania przychodów jest taka sama w obydwu ustawach regulujących zasady pobierania podatku dochodowego: od osób...

Czytaj całość

Jak radzić sobie z zatorem płatniczym w firmie?

Jak radzić sobie z zatorem płatniczym w firmie?

Zatory płatnicze to nieterminowo regulowane zobowiązania firm. Mogą one doprowadzić do poważnych problemów lub nawet – do bankructwa przedsiębiorstwa. Jakie są ich główne przyczyny? Najczęściej są one spowodowane kredytowaniem własnej działalności kosztem innych podmiotów gospodarczych lub niekorzystną sytuacją gospodarczą. Niektórzy przedsiębiorcy wskazują też na...

Czytaj całość