Zawieszenie podatku od handlu detalicznego

Zawieszenie podatku od handlu detalicznego

Wszystko wskazuje na to, że podatek od handlu detalicznego będzie nadal zawieszony – wstępnie do 2019 roku. Przyczyną takiego stanu jest sprawdzanie przez Komisję Europejską, czy ustawa z 6 lipca jest zgodna z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa, które zabrania faworyzowania niektórych podmiotów względem drugich. Do takich wniosków doszła Komisja Europejska, która...

Czytaj całość

Unikanie podwójnego opodatkowania

Unikanie podwójnego opodatkowania

Dochody z każdej pracy podlegają opodatkowaniu w tym kraju, w którym praca jest wykonywana. Urząd skarbowy wymaga od podatników ujawnienia wszystkich dochodów, także tych uzyskanych z tytułu pracy za granicą. Podatnicy są zobowiązaniu do rozliczania takich dochodów także w Polsce. Wiązać się to może z koniecznością zapłacenia podwójnego podatku. Podatek płaci się bowiem w...

Czytaj całość

Kiedy można wykreślić podatnika VAT z rejestru?

Kiedy można wykreślić podatnika VAT z rejestru?

Przedsiębiorca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT i zgłoszony do urzędu skarbowego, ma taki status do momentu samodzielnej rezygnacji z niego; jest to jednak niekiedy tylko teoria. Jak się okazuje w praktyce, może zostać on wykreślony nawet bez wiedzy o tym fakcie. Rejestracja podatnika VAT następuje poprzez złożenie przez przedsiębiorcę formularza VAT-R w urzędzie...

Czytaj całość

Kwota wolna od podatku – co dalej w 2017 r.?

Kwota wolna od podatku – co dalej w 2017 r.?

Wiceminister finansów poinformował niedawno, że kwota wolna od podatku w 2017 r. nie zmieni się w porównaniu do poziomu z lat 2015 i 2016. Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad poprawką dotyczącą wspomnianej kwoty, będącą jedynie rozwiązaniem tymczasowym. Jak orzekł Trybunał Konstytucyjny w październiku 2015 r., obecny przepis ustawy o PIT nie przewiduje korekty kwoty wolnej...

Czytaj całość

Asystent podatnika w urzędach skarbowych

Asystent podatnika w urzędach skarbowych

Na mocy ustawy z 16 grudnia 2015 o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie część artykułów dotycząca wdrożenia usługi asystenta podatnika. Początkowo usługa ta miała być wprowadzona od 1 stycznia 2016 r., lecz przesunięto jej wprowadzenie najpierw na 1 lipca 2016 r., a teraz na 1...

Czytaj całość

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpił kres ulgi na nowe technologie. Wyparła ją nowa ulga badawczo-rozwojowa, czyli w skrócie B+R. Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe bądź prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny oraz w celu zwiększania zasobów wiedzy i wykorzystywania ich do tworzenia nowych zastosowań. Zgodnie z...

Czytaj całość