Mały ZUS Plus 2020

Mały ZUS Plus 2020

Już od 1 lutego 2020 roku niektórzy przedsiębiorcy będą uprawnieni do skorzystania z małego ZUS-u Plus. Jednak, aby faktycznie mieć taką możliwość, powinni oni dopełnić wszelkich formalności w odpowiednim terminie (najpóźniej do 2 marca 2020 roku). Zgłosić chęć skorzystania z ulgi powinni jednak wcześniej – najlepiej do końca stycznia. Program obejmuje najmniejsze firmy i...

Czytaj całość

Największe wyzwania dla przedsiębiorców wg raportu Elavon

Największe wyzwania dla przedsiębiorców wg raportu Elavon

Z badań firmy Elavon wynika, że polscy biznesmeni są nastawieni optymistycznie do nadchodzącego, 2020 roku. Nie boją się go, choć wiedzą, że na drodze ich przedsiębiorstwa mogą pojawić się pewne komplikacje. Największym powodem do zmartwienia są wysokie koszty utrzymania firmy. Problematyczne okazuje się jednak także pozyskiwanie i utrzymanie przy sobie klientów. Jakie jeszcze...

Czytaj całość

Pracownicze Plany Kapitałowe – informacje dla pracowników i pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe – informacje dla pracowników i pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe to program pozwalający pracownikom zaoszczędzić dodatkowe pieniądze na późniejsze lata. Program ruszył od 1 lipca 2019 r. i etapowo jest rozszerzany o kolejne podmioty. Czym dokładnie jest PPK? Jakie prawa i obowiązki za sobą niesie? Czym jest PPK? PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania.  Głównym...

Czytaj całość

Wyrok TSUE dotyczący frankowiczów

Wyrok TSUE dotyczący frankowiczów

3 października zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który daje frankowiczom szansę między innymi na unieważnienie umowy kredytowej. Sądy w Polsce w oparciu o niego wydały już kilka korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń. Frankowiczami nazywa się osoby, które głównie w latach 2008–2010, czyli podczas boomu na rynku mieszkaniowym, wzięły kredyty hipoteczne...

Czytaj całość

Ustawa o zatorach płatniczych

Ustawa o zatorach płatniczych

Sejm uchwalił ustawę o zatorach płatniczych, która ma poprawiać płynność finansową przedsiębiorców. 256 posłów głosowało za przyjęciem ustawy, przeciwnych było 167, a czterech wstrzymało się od głosu. Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ustawa ma wejść w życie z nowym rokiem. Jedną z najważniejszych zmian, jakie...

Czytaj całość

Płaca minimalna bez dodatku stażowego

Płaca minimalna bez dodatku stażowego

Rada Ministrów przyjęła 2 lipca projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wreszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej. To dobra wiadomość zwłaszcza dla wieloletnich pracowników budżetówki, których  znaczną część wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy. Dodatek stażowy to inaczej dodatek za wysługę lat. Przysługuje...

Czytaj całość