Wzrost bezrobocia w styczniu

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS w styczniu 2022 roku bezrobocie w Polsce wyniosło dokładnie 5,5 proc. To niewielki wzrost w porównaniu z grudniem, gdyż o zaledwie 0,1 punktu procentowego. To mniej niż zakładali analitycy, ale nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa, wynikająca z problemów wielu firm po lockdownach w czasie pandemii. Za przyczynę takiej sytuacji wskazuje się też wysoki wzrost najniższej krajowej, która mogła spowodować redukcję etatów w niektórych zakładach pracy. Natomiast zgodnie z informacjami Ministra Finansów wolnych miejsc pracy jest wiele, jednak nie każdy tak naprawdę chce podjąć się zatrudnienia.

Analizując najnowsze statystyki Głównego Urzędu Statystycznego warto przypomnieć, że bezrobocie od lat na początku roku rośnie, by w marcu ponownie zacząć spadać. Taka regularność jest naturalnym zjawiskiem wynikającym z dorywczej pracy pod koniec roku, która kończy się właśnie w styczniu. Co ważniejsze, styczniowe statystyki potwierdzają znaczącą poprawę w porównaniu z poprzednim rokiem. Na początku 2021 roku wskaźnik bezrobocia wynosił 6,5 proc. Osiągnięcia pułapu z 2019 roku, gdy bez pracy było niecałe 5 proc. Polaków trochę potrwa. Najprawdopodobniej nie nastąpi to jeszcze w obecnym roku.

Polski rynek pracy mocno różni się w poszczególnych częściach kraju. Najtrudniej o zatrudnienie jest obecnie w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźnik bezrobocia wynosi 9 proc. Ponadto to właśnie na Warmii i Mazurach przybyło najwięcej bezrobotnych — wzrost wyniósł dokładnie 0,4 pkt proc. Natomiast na drugim biegunie jest Wielkopolska ze stopą 3,2 proc. i prognozami na dalszy spadek. Analizując dokładniej dane GUS można dowiedzieć się, że na koniec stycznia w polskich urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 927 tysiącach bezrobotnych. W grudniu 2021 było ich o niemal 32 tysiące mniej. Poza tym w samym styczniu zarejestrowano 114,5 tys. nowych bezrobotnych, wykreślając przy tym 82,6 tys. osób, które znalazły pracę. To o ponad 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.