Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

Od września br. wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Co to oznacza dla pracowników? Jednym z założeń nowelizacji jest rozszerzenie grupy osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego na pracujących członków najbliższej rodziny innych niż ojciec dziecka – np. brata, siostrę, dziadka lub babcię. Jest to możliwe w...

Czytaj całość

Job shadowing – na czym polega?

Job shadowing – na czym polega?

Wielu pracowników chcąc poznać organizację i specyfikę nowej pracy, a także nauczyć się zawodu, decyduje się na staże lub praktyki. Jest jednak inny sposób, aby przyjrzeć się firmie od środka – job shadowing. Job shadowing to zjawisko dosyć nowe w Polsce i jeszcze mało popularne. Niesie jednak za sobą dużo korzyści nie tylko dla pracownika, ale także pracodawcy. Na czym...

Czytaj całość

Plan urlopów w firmie

Plan urlopów w firmie

Urlopy w firmach to częsty temat rozmów między pracownikami, zwłaszcza gdy trzeba wybrać termin z wyprzedzeniem. Coroczny plan urlopowy wypełnia się najczęściej już na początku roku, co dla wielu bywa problematyczne ze względu na konieczność długoterminowego planowania. Jednak takie zestawienie znacząco usprawnia pracę w kadrach oraz wśród kierowników poszczególnych...

Czytaj całość

Czy Wigilia i Wielki Piątek będą wolne od pracy?

Czy Wigilia i Wielki Piątek będą wolne od pracy?

Ostatnio do Sejmu trafił projekt ustawy stworzony przez PSL i UED. Projekt postuluje wprowadzenie Wigilii i Wielkiego Piątku jako dni wolnych od pracy. Jako uzasadnienie wolnej Wigilii twórcy projektu podają argument, że dzień ten jest wolny od pracy w jedenastu krajach europejskich (Bułgaria, Cypr, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Czechy, Dania, Finlandia, Irlandia). Poza tym...

Czytaj całość

Niska aktywność zawodowa osób 55+ w Polsce

Niska aktywność zawodowa osób 55+ w Polsce

Według raportu PwC „Golden Age Index” Polska zajęła 30. miejsce wśród 35 krajów OECD pod względem aktywności osób powyżej 55. roku życia na rynku pracy. W Polsce w 2016 r. zaledwie 46,2% osób w tym wieku było aktywnych zawodowo, choć odnotowano niewielki wzrost w stosunku do roku 2015 . Dla porównania, w krajach, które znalazły się w czołówce – Islandii, Nowej Zelandii...

Czytaj całość

RODO a rekrutacja

RODO a rekrutacja

Przepisy RODO (GDPR) wchodzą w życie 25 maja br. Wprowadzają one zmiany dotyczące ochrony danych osobowych – także danych pracowników i kandydatów. Ma to znaczący wpływ na obowiązki rekruterów i działów HR w firmach. Przepisy RODO mają dotyczyć m.in. rodzaju danych, jakie pracodawca może pozyskiwać o kandydatach w procesie rekrutacji. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji zamierza...

Czytaj całość