Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Odprawa pieniężna stanowi formę rekompensaty, która przysługuje pracownikowi w związku z utratą pracy. Kiedy pracodawca jest zobowiązany ją wypłacić? Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn, które nie dotyczą pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych), odprawy wypłacane są, gdy w firmie zatrudnionych jest przynajmniej 20...

Czytaj całość

Jak zatrudnić emeryta lub rencistę?

Jak zatrudnić emeryta lub rencistę?

Zatrudnienie emeryta lub rencisty może okazać się decyzją bardzo korzystną dla firmy. Przede wszystkim ze względu na możliwość czerpania z jego wieloletniego doświadczenia zawodowego, ale także z uwagi na korzystne rozwiązania finansowe w zakresie odprowadzanych składek. Związane z tym formalności zależą od rodzaju zatrudnienia, na jakie zdecyduje się pracodawca. Zatrudnienie...

Czytaj całość

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem mającym za zadanie sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, głównie w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy kontrola przestrzegania powyższych przepisów może być przeprowadzona w wybranym przez inspektora...

Czytaj całość

E-zwolnienia lekarskie zostaną wprowadzone w 2016 roku

E-zwolnienia lekarskie zostaną wprowadzone w 2016 roku

Od 2016 r. będą funkcjonowały nowe, elektronicznie zwolnienia lekarskie. Pacjent aż do grudnia 2017 roku będzie nadal mógł otrzymać od lekarza zwolnienie wystawiane według dotychczasowych zasad, czyli na papierowym formularzu (ZUS ZLA) bądź też w formie elektronicznej (e-ZLA). Zmiany przygotowane przez resort pracy i polityki społecznej wynikły z trudności w przeprowadzaniu...

Czytaj całość

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowe fundusze socjalne mają za zadanie realizacje celów socjalnych pracowników, które mogą przybierać postać dofinansowania do urlopu, dofinansowania obiektów socjalnych czy budowy przedszkoli przyzakładowych. Z perspektywy pracownika istnienie takiego funduszu jest z pewnością atutem pracodawcy, jednak ci nie zawsze muszą takowy stworzyć. Jednak nic nie stoi oczywiście na...

Czytaj całość

Czy minimalne wynagrodzenie za godzinę zostanie ustanowione?

Czy minimalne wynagrodzenie za godzinę zostanie ustanowione?

Jedną z najczęściej poruszanych ostatnio spraw o charakterze społecznym jest kwestia tak zwanej płacy minimalnej (minimum wage). Określana również jako „najniższa krajowa”, oznacza ustaloną na drodze legislacyjnej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w pełnym/niepełnym wymiarze, na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę). Wypłacanie wynagrodzenia nie...

Czytaj całość