Czym jest kredyt podatkowy?

Czym jest kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy polega na umożliwieniu podatnikowi zawieszenia na rok wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także wykazania podatku dochodowego za ten rok, i rozliczenia go w późniejszym czasie. Można więc porównać go do pozwolenia na przedłużenie terminu do opłacania zobowiązania podatkowego, i rozłożenia należnego podatku na raty. W okresie kredytowania podatkowego nie...

Czytaj całość

Zmiana w sposobie rozliczania aut służbowych

Zmiana w sposobie rozliczania aut służbowych

Z początkiem nowego roku zmianie ulegnie sposób rozliczania aut służbowych używanych do celów prywatnych. Nowe przepisy mają usprawnić i ułatwić sposób prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez wprowadzenie możliwości stosowania ryczałtowego systemu rozliczeń. Odtąd wartość świadczenia polegającego na korzystaniu przez pracownika z samochodu służbowego do celów...

Czytaj całość

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Chociaż do jednego z ważniejszych obowiązków obywatelskich należy regularne opłacanie zobowiązań podatkowych, to organy podatkowe na ściganie nieuczciwych podatników mają ograniczony czas. A to dzięki przedawnieniu roszczenia. Jednak praktyczne zastosowanie przepisów w celu ustalenia terminu przedawnienia wcale nie jest łatwe, i może przysporzyć przedsiębiorcy wielu...

Czytaj całość

Przywileje podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Przywileje podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z wieloma obciążeniami finansowymi, między innymi z obowiązkiem odprowadzania podatku dochodowego (PIT – od osób fizycznych lub CIT – od osób prawnych) z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. W zależności od formy prowadzonej działalności oraz przyjętej formy rozliczania, przedsiębiorcy muszą odprowadzać od dziewiętnastu...

Czytaj całość

Czym jest kontrola krzyżowa?

Czym jest kontrola krzyżowa?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce reguluje między innymi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wśród licznych obowiązków, przed jakimi stają przedsiębiorcy, znajduje się konieczność poddawania się weryfikacji (kontroli) pod kątem przestrzegania określonych przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i skarbowego, prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i...

Czytaj całość

Jak odzyskać należności firmy?

Jak odzyskać należności firmy?

W obrocie gospodarczym nie jest sytuacją nadzwyczajną spóźnienie kontrahenta w opłaceniu wystawionej faktury. Może to wynikać ze zwykłego przegapienia, trudnej sytuacji firmy czy nieuczciwości dłużnika. Przedsiębiorstwo, którego należności nie zostały uregulowane w terminie, ma do dyspozycji kilka środków, by zadłużenie odzyskać. Na początku należy zacząć od wezwania...

Czytaj całość