Leasing operacyjny a finansowy

Leasing operacyjny a finansowy

Jedną z popularnych form finansowania środków trwałych w podmiotach działalności gospodarczej jest leasing (od ang. lease – nająć, dzierżawić). Jest to umowny stosunek cywilno-prawny, na mocy którego strona finansująca (leasingodawca) zakup środka trwałego, na przykład samochodu, przekazuje stronie korzystającej (leasingobiorcy) prawo do korzystania z owego środka – oddaje go...

Czytaj całość

Jak rozliczyć darowiznę na cele charytatywne?

Jak rozliczyć darowiznę na cele charytatywne?

Darowizna to nieodpłatne przekazanie jakiejś wartości materialnej. Jest ona umową dwustronną regulowaną przez Kodeks cywilny. Może być ustna, ale dla celów podatkowych niezbędne jest sporządzenie jej pisemnej wersji. Darczyńcą może być osoba prywatna lub firma. Za daną wartość, towar, usługę nie pobiera się opłat, ale można zastrzec, w jakim celu może być ona użyta. Jej...

Czytaj całość

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Sprzedaż na kasie fiskalnej muszą rejestrować podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (działalność określona w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Zwolnione z tego obowiązku są te przedsiębiorstwa, które sprzedają swoje produkty i usługi innym firmom lub nie przekroczyły ustawowego limitu 20 000 zł...

Czytaj całość

Kontrola PIP-u – jak może przebiegać?

Kontrola PIP-u – jak może przebiegać?

Zakres i przebieg kontroli przeprowadzanej przez inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) regulują przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z zapisami w/w aktu prawnego, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nie ma obowiązku powiadamiania przedsiębiorcy o planowanej kontroli. Inspektorzy mogą przeprowadzać działania kontrolne o każdej porze...

Czytaj całość

Kiedy możliwa jest zmiana formy opodatkowania?

Kiedy możliwa jest zmiana formy opodatkowania?

Wybór formy opodatkowania jest jedną z ważniejszych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorcę z uwagi na to, że rzutuje na wysokość podatku, jaki będzie on opłacał, a także rodzaj prowadzonej ewidencji. Firma może wybrać spośród przewidzianych właściwymi przepisami form opodatkowania, w tym opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatek liniowy....

Czytaj całość

Czym jest kredyt podatkowy?

Czym jest kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy polega na umożliwieniu podatnikowi zawieszenia na rok wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także wykazania podatku dochodowego za ten rok, i rozliczenia go w późniejszym czasie. Można więc porównać go do pozwolenia na przedłużenie terminu do opłacania zobowiązania podatkowego, i rozłożenia należnego podatku na raty. W okresie kredytowania podatkowego nie...

Czytaj całość