Kiedy możliwa jest zmiana formy opodatkowania?

Kiedy możliwa jest zmiana formy opodatkowania?

Wybór formy opodatkowania jest jedną z ważniejszych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorcę z uwagi na to, że rzutuje na wysokość podatku, jaki będzie on opłacał, a także rodzaj prowadzonej ewidencji. Firma może wybrać spośród przewidzianych właściwymi przepisami form opodatkowania, w tym opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatek liniowy....

Czytaj całość

Czym jest kredyt podatkowy?

Czym jest kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy polega na umożliwieniu podatnikowi zawieszenia na rok wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także wykazania podatku dochodowego za ten rok, i rozliczenia go w późniejszym czasie. Można więc porównać go do pozwolenia na przedłużenie terminu do opłacania zobowiązania podatkowego, i rozłożenia należnego podatku na raty. W okresie kredytowania podatkowego nie...

Czytaj całość

Zmiana w sposobie rozliczania aut służbowych

Zmiana w sposobie rozliczania aut służbowych

Z początkiem nowego roku zmianie ulegnie sposób rozliczania aut służbowych używanych do celów prywatnych. Nowe przepisy mają usprawnić i ułatwić sposób prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez wprowadzenie możliwości stosowania ryczałtowego systemu rozliczeń. Odtąd wartość świadczenia polegającego na korzystaniu przez pracownika z samochodu służbowego do celów...

Czytaj całość

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Chociaż do jednego z ważniejszych obowiązków obywatelskich należy regularne opłacanie zobowiązań podatkowych, to organy podatkowe na ściganie nieuczciwych podatników mają ograniczony czas. A to dzięki przedawnieniu roszczenia. Jednak praktyczne zastosowanie przepisów w celu ustalenia terminu przedawnienia wcale nie jest łatwe, i może przysporzyć przedsiębiorcy wielu...

Czytaj całość

Przywileje podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Przywileje podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z wieloma obciążeniami finansowymi, między innymi z obowiązkiem odprowadzania podatku dochodowego (PIT – od osób fizycznych lub CIT – od osób prawnych) z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. W zależności od formy prowadzonej działalności oraz przyjętej formy rozliczania, przedsiębiorcy muszą odprowadzać od dziewiętnastu...

Czytaj całość

Czym jest kontrola krzyżowa?

Czym jest kontrola krzyżowa?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce reguluje między innymi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wśród licznych obowiązków, przed jakimi stają przedsiębiorcy, znajduje się konieczność poddawania się weryfikacji (kontroli) pod kątem przestrzegania określonych przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i skarbowego, prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i...

Czytaj całość