Ulga na zakup kasy fiskalnej

Sprzedaż na kasie fiskalnej muszą rejestrować podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (działalność określona w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Zwolnione z tego obowiązku są te przedsiębiorstwa, które sprzedają swoje produkty i usługi innym firmom lub nie przekroczyły ustawowego limitu 20 000 zł obrotu (w przypadku przedsiębiorstw założonych w ciągu roku kwota obliczana jest proporcjonalnie).

Zakup kasy to zazwyczaj spory wydatek, więc ustawa o VAT przewiduje odzyskanie części kwoty za jej zakup. Przy spełnieniu ściśle określonych warunków można uzyskać ulgę 90% jej wartości netto, ale nie więcej niż 700 zł na każdą kasę. Aby uzyskać ulgę, podatnik musi spełnić wytyczne, które są zawarte w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Ulga na zakup kasy fiskalnejRefundacja przysługuje tylko przy pierwszym zakupie, jej uzyskanie jest niemożliwe przy wymianie urządzeń na nowe, otwieraniu kolejnych oddziałów czy wznowieniu działalności gospodarczej przy ponownym używaniu kas.

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania należy w urzędzie skarbowym złożyć pisemne zgłoszenie o liczbie kas i miejscu ich używania oraz zgłosić fakt rozpoczęcia sprzedaży lub świadczenia usług (w ciągu siedmiu dni od fiskalizacji kasy). Fiskalizacja to jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy urządzenia z jednoczesnym wpisaniem numeru NIP do pamięci fiskalnej przez serwisanta kasy. Otrzymuje się wówczas numer ewidencyjny. Przedsiębiorca musi rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w określonych terminach, używając kas posiadających potwierdzenie spełniania funkcji zawartych w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT i mających odpowiednie warunki techniczne. Podatnik musi być właścicielem kasy, nie może być ona dzierżawiona albo w leasingu, trzeba też przedstawić dowód zapłaty całej należności za nią. Urządzenie musi posiadać homologację Ministerstwa Finansów.

Czynni podatnicy dokonują odliczenia w deklaracji VAT, natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z tego podatku, mogą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym. Odliczenia w deklaracji VAT można dokonać najwcześniej za okres, za który jest składana i nie może ono przekroczyć nadwyżki podatku należnego nad naliczonym. Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku od towaru i usług mogą odliczyć 25% pełnej kwoty (do 175 zł), w przypadku deklaracji kwartalnych – 50% (do 350 zł). Przy składaniu wniosku muszą podać numer swojego rachunku bankowego, uzupełnić swoje dane i dane firmy, która zajmuje się przeglądem technicznym, jak również – załączyć fakturę i oryginał dowodu zakupu.

W określonych sytuacjach przedsiębiorca będzie musiał zwrócić otrzymaną refundację. Może się tak zdarzyć, gdy dana firma w ciągu trzech lat od momentu rozpoczęcia sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej ogłosi upadłość, zostanie zamknięta lub zmieni właściciela i nie będzie już jej. Zwrot ulgi jest konieczny również, gdy firma otrzymała ją, mimo, że nie dopełniła danych kryteriów (np. przegląd techniczny kasy nie był dokonany w terminie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.