ZUS dla nowych firm

ZUS dla nowych firm

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania składek ZUS na: ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne (dające prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych) W przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy złożyć w ZUS formularz ZUS ZUA – jest to zgłoszenie do ubezpieczenia...

Czytaj całość

Czym jest podatek CIT?

Czym jest podatek CIT?

Podatek CIT (Corporate Income Tax) jest podatkiem dochodowym wprowadzonym po raz pierwszy w Polsce w 1989 r. Aktem prawnym regulującym podatek CIT jest ustawa z 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654). Jest to bezpośredni podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw), który płacą osoby prawne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych...

Czytaj całość

PIT-36

PIT-36

PIT-36 jest to formularz zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu przez osoby fizyczne. Wypełniają go podatnicy, którzy: prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej 18-32 procent (również w przypadku, jeżeli korzystali z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku...

Czytaj całość

Anulowanie faktury

Anulowanie faktury

W świetle obowiązującego prawa podatkowego, faktury są bardzo ważnymi dokumentami z punktu widzenia księgowości. Pozwalają one nie tylko monitorować wydatki, ale przede są one podstawą rozliczeń podatkowych. Niekiedy jednak zdarza się, że dokument został wystawiony wbrew stanowi faktycznemu. Wtedy też może wystąpić konieczność anulowania tak wystawionego dokumentu. Podczas...

Czytaj całość

Rachunek a umowa o dzieło

Rachunek a umowa o dzieło

Rosnące koszty pracy sprawiają, że coraz więcej pracodawców decyduje się na podpisywanie z zainteresowanymi umowy zlecenia, a nawet niekiedy umowy o dzieło. Oprócz tego warto zaznaczyć, że umowa o dzieło jest znacznie bezpieczniejsza dla zleceniodawcy, ponieważ zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania dzieła, a nie jedynie do dołożenia wszelkich starań, aby to uczynić....

Czytaj całość

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) należy do obowiązków osób fizycznych posiadających własną działalność gospodarczą oraz spółek osobowych osób fizycznych (o maksymalnych przychodach ze sprzedaży towarów lub usług równych 1 200 000 euro). Podatkowa księga przychodów i rozchodów to dokument, który służy do ewidencji operacji gospodarczej. Są w...

Czytaj całość