Jak odzyskać należności firmy?

Jak odzyskać należności firmy?

W obrocie gospodarczym nie jest sytuacją nadzwyczajną spóźnienie kontrahenta w opłaceniu wystawionej faktury. Może to wynikać ze zwykłego przegapienia, trudnej sytuacji firmy czy nieuczciwości dłużnika. Przedsiębiorstwo, którego należności nie zostały uregulowane w terminie, ma do dyspozycji kilka środków, by zadłużenie odzyskać. Na początku należy zacząć od wezwania...

Czytaj całość

Kiedy da się umorzyć zaległości w ZUS

Kiedy da się umorzyć zaległości w ZUS

Umorzenie zaległości powstałych w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłacanych składek, jest wyrazem rezygnacji z możliwości dochodzenia od płatnika należnych kwot. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami może to nastąpić wskutek stwierdzenia nieściągalności należności, lub ze względu na ważny interes zobowiązanego. Stwierdzenie...

Czytaj całość

Jakiej ochronie podlegają dane w dokumentach

Jakiej ochronie podlegają dane w dokumentach

Ochrona danych zawartych w dokumentach wiąże się z prowadzeniem dokumentacji księgowej oraz z jej odpowiednim przechowywaniem, sprowadzającym się przede wszystkim do zapobiegania jej zniszczeniu, uszkodzeniu lub przekazaniu osobom nieupoważnionym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek sporządzania i przechowywania...

Czytaj całość

Jak rozliczyć przychody z praw autorskich

Jak rozliczyć przychody z praw autorskich

Do tej pory było wiele niejasności dotyczących rozliczeń podatkowych wynikających z uzyskania przychodów z majątkowych praw autorskich. Komunikat z dnia 5 marca 2014 roku, wydany przez Ministra Finansów, potwierdził, że zyski osiągane z praw autorskich mogą być zaliczone do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym oznacza to, że taki przychód jest rozliczany...

Czytaj całość

Jak rozliczyć koszty lokalu firmowego?

Jak rozliczyć koszty lokalu firmowego?

Na początku jest pomysł na biznes. Następnie formalne zapisanie tego pomysłu, czyli założenie własnej działalności z określeniem jej profilu i zakresu działań. Większość firm zakładanych w Polsce to jednoosobowe działalności gospodarcze. Jak każde przedsiębiorstwo, tak i najmniejsza forma prowadzonego biznesu musi posiadać określoną lokalizację, w której zostanie...

Czytaj całość

Jak rozliczyć delegacje służbowe?

Jak rozliczyć delegacje służbowe?

Konieczność wyjazdów służbowych dotyczy szerokiego grona pracowników. Warto zatem wiedzieć, jakie obowiązują stawki diety oraz jak będą rozliczane koszty delegacji. Wysokość i warunki przyznawania należności z tytułu poniesionych kosztów związanych z podróżą służbową określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku....

Czytaj całość