Zmiany podatkowe od początku 2021 r.

Z końcem 2020 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło zmiany podatkowe, które czekają nas w 2021 r. Część z nich jest korzystna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, inne skutkować będą wzrostem obciążeń.

Wśród zmian korzystnych warto zwrócić uwagę na:

Estoński CIT

Rozwiązanie to dotyczy spółek kapitałowych (z o.o. lub spółek akcyjnych), w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Skorzystać z niego mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, których obroty nie przekraczają 100 mln zł. Zgodnie z ustawą, opodatkowanie dochodu nastąpi dopiero po wypłacie zysku udziałowcom spółki, co sprzyja kumulowaniu kapitału oraz pozwala zaoszczędzić czas. Wybór tej formy rozliczenia jest opcjonalny – przedsiębiorcy mogą też rozliczać się na starych zasadach.

9% CIT

Wraz z początkiem roku do 2 mln euro zwiększył się limit przychodu pozwalający na zastosowanie przez przedsiębiorstwo stawki CIT na poziomie 9%. Wcześniej korzystać z niej mogły firmy o przychodach nieprzekraczających 1,2 mln. euro.

SLIM VAT

Pod nazwą „SLIM VAT” kryje się szereg rozwiązań, które mają uprościć procedury związane z rozliczaniem VAT. Zmiany obejmują faktury korygujące, ułatwienia dla eksporterów dotyczące dostaw długoterminowych, zasady przeliczania kursów walut w VAT, PIT i CIT, korzyści finansowe dla prowadzących firmy związane z odliczaniem podatków. Część zmian weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., inne, jak np. zmiany dotyczące Tax Free, zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.

Ulga dla młodych

Od 1 stycznia 2021 r. wśród form zarobkowania objętych tzw. „zerowym” podatkiem PIT, z którego skorzystać mogą osoby do 26 roku życia, znajduje się również odbywanie płatnych praktyk absolwenckich oraz staży uczniowskich. Zmiany te będą mogły zostać uwzględnione w przyszłorocznym zeznaniu podatkowym.

Mniej korzystane zmiany to m.in.:

Opodatkowania spółek jawnych i komandytowych podatkiem CIT

Podatnikami podatku CIT staną się spółki komandytowe oraz jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Zmiana ta obowiązuje spółki jawne już od 1 stycznia 2021 r., natomiast spółki komandytowe jeszcze do 30 kwietnia 2021 r. mogą rozliczać się na dotychczasowych zasadach.

Podatek handlowy

Nie jest to nowy podatek, gdyż wprowadzono go już w 2016 roku, ale obowiązywać zaczął dopiero od 1 stycznia 2021 r. Dotyczy sprzedawców detalicznych, czyli podmiotów, których działalność polega na sprzedaży towarów konsumentom. Opodatkowaniu podlegać będą przychody ze sprzedaży detalicznej przekraczające kwotę 170 mln zł. Obowiązywać będą dwie stawki podatku:

  • 0,8% dla przychodu nieprzekraczającego kwoty 170 mln zł podstawy opodatkowania
  • 1,4% dla nadwyżki podstawy opodatkowania ponad 170 mln zł.

Opłata cukrowa

Obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. nowy podatek nałożony został na przedsiębiorców, którzy sprzedają produkty zawierające w swoim składzie cukier oraz substancje aktywne. Wysokość tzw. „opłaty cukrowej” należy od tego ile substancji słodzącej znajduje się we wprowadzanym do obrotu napoju. Dodatkowej opłacie podlegają również napoje energetyzujące, w których składzie znajduje się kofeina lub tauryna. Opłata cukrowa nie dotyczy napojów izotonicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.