Siła nabywcza w krajach europejskich – porównanie

Firma GfK niedawno opublikowała raport pt. „GfK Purchasing Power Europe 2017”, dotyczący siły nabywczej konsumentów w krajach europejskich. Wśród 42 badanych krajów Polska znalazła się na 29. miejscu.

W raporcie jako „siłę nabywczą” rozumiano środki, które mieszkańcy mogą wydać m.in. na żywność, mieszkanie, usługi, energię elektryczną, ubezpieczenia (w tym prywatne oszczędności na emeryturę), wyjazdy urlopowe i transport. Przeciętna kwota, jaką w 2017 r. dysponuje mieszkaniec Europy, to 13 937 euro. Siedemnaście krajów ma siłę nabywczą powyżej tej wartości. Zaobserwowano przy tym duże różnice między poszczególnymi krajami. Na pierwszym miejscu znalazł się Liechtenstein z siłą nabywczą 63 267 euro na osobę – 350 proc. powyżej średniej europejskiej. Kolejne kraje w czołówce to Szwajcaria i Islandia. Islandia zanotowała znaczący wzrost w porównaniu do roku ubiegłego (37 proc.), przez co trafiła z miejsca 5. na 3.

 

W 25 krajach siła nabywcza jest poniżej średniej. Najniżej w zestawieniu znalazła się Ukraina z siłą nabywczą zaledwie 949 euro na osobę. Stanowi to zaledwie 7 proc. średniej europejskiej, a zarazem jedną sześćdziesiątą szóstą siły nabywczej przeciętnego mieszkańca Liechtensteinu. Inne kraje o bardzo niskiej sile nabywczej to Białoruś i Mołdawia.

Jeśli chodzi o Polskę, średnia siła nabywcza na mieszkańca to 6710 euro, co stanowi ok. 48 proc. średniej europejskiej. Jeśli chodzi o poszczególne regiony, różnice są duże i się powiększają. Najbogatsza jest Warszawa, gdzie średnia wynosi 12 473 euro na osobę, co nadal wypada poniżej średniej europejskiej. Na drugim miejscu jest powiat piaseczyński z kwotą 9860 euro. Z kolei najbiedniejszy jest powiat przysuski (w województwie mazowieckim, w pobliżu Radomia) z siłą nabywczą ok. 4,2 tys. euro. Spośród 380 regionów uwzględnionych w badaniu, 22 mają siłę nabywczą o co najmniej 20 proc. wyższą niż średnia krajowa. Z kolei 119 ma siłę nabywczą niższą o 20 proc. i więcej od średniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.