Perspektywy i najważniejsze problemy firm według dyrektorów finansowych (CFO)

Firma doradcza Deloitte przeprowadziła coroczne badanie ankietowe dyrektorów finansowych „CFO Survey. Prognozy dyrektorów finansowych”. Badanie wskazało, jakie są przewidywania i obawy CFO dotyczące polskiej gospodarki i czynników ryzyka dla firm.

Jedną z badanych kwestii było poczucie niepewności gospodarczej. Spośród badanych dyrektorów w Polsce taką niepewność odczuwało 46 proc., co oznacza niewielki wzrost w stosunku do poziomu pół roku temu (44 proc.). Średnia europejska to 52 proc. Przy tym w Europie 42% CFO uznaje poziom niepewności gospodarczej za wysoki, 48% za normalny, a 10% za niski. Natomiast jeśli chodzi o poszczególne branże, poczucie niepewności w badanych krajach europejskich najbardziej zaznacza się w transporcie i logistyce, motoryzacji, turystyce, a także produkcji dóbr konsumpcyjnych, a najmniej – w przemyśle i usługach profesjonalnych.

Jeśli chodzi o przeszkody i czynniki ryzyka, CFO w Polsce najbardziej obawiają się wzrostu kosztów operacyjnych (55 proc.; koszty operacyjne mogą wynikać m.in. ze wzrostu danin publicznych i płacy minimalnej, a także z kosztów programu 500+) i braku wykwalifikowanych pracowników (53 proc.) oraz zmiennego prawa gospodarczego (29 proc.). Przy tym 68,5% ankietowanych obawia się znacznego wzrostu kosztów pracy. Natomiast jeśli chodzi o kwestie globalne, dyrektorzy obawiają się polaryzacji społecznej i populizmu (73 proc.) oraz protekcjonizmu (63 proc.).

W całej Europie widać też spadek optymizmu. Wskaźnik optymizmu netto, obliczany jako odsetek osób uważających, że perspektywy dla rozwoju ich firmy są optymistyczne minus odsetek osób traktujących perspektywy jako pesymistyczne, spadł o 14 pp. w ciągu roku (z 26% do 12%). Najbardziej optymistycznie oceniane są perspektywy w branży transportu i logistyki. W Polsce widać spadek również o 14 pp. w porównaniu do sytuacji sprzed trzech miesięcy.

Jeśli chodzi o prognozy dotyczące PKB, dyrektorzy finansowi w Polsce prognozują stabilny wzrost w okolicach 3%. Jest to nieco mniej niż zakładane w budżecie (3,8%). Większość dyrektorów prognozuje też inflację o wartości powyżej 2%. Poziom bezrobocia ma się nieznacznie obniżyć, a kurs euro ma pozostać na podobnym poziomie do obecnego.

Jaką strategię biznesową mają zamiar podjąć firmy w Polsce w odpowiedzi na czynniki ryzyka? Priorytetem jest wzrost przychodów na obecnych rynkach. Kluczowe są też: redukcja kosztów pośrednich, redukcja kosztów bezpośrednich, wprowadzenie nowych produktów i usług, a także poprawa płynności. Najmniejsze znaczenie ma restrukturyzacja oraz działalność badawczo-rozwojowa.

Większość firm, zarówno w Polsce, jak i w Europie, spodziewa się wzrostu przychodów 72% w Europie, 74% w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.