Niższy ZUS dla małych firm

Już wkrótce mniejsi przedsiębiorcy mają płacić znacznie niższe składki na  ZUS i Fundusz Pracy – zamiast 874 zł ma być to 345 zł. Takie zmiany chce wprowadzić w życie Ministerstwo Rozwoju. Na nowych przepisach skorzystać ma niemal 200 tysięcy małych firm.

Składka ma zostać obniżona dla przedsiębiorców, których przychody w skali miesiąca nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5000 zł. Dopiero od tej kwoty będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a wysokość składki będzie rosnąć wraz z dochodami. Ministerstwo zapowiada, że na zmianach nie straci żaden przedsiębiorca. Wszystkie przywileje będą bowiem dalej obowiązywać. Skorzystanie  z nowych rozwiązań będzie bowiem dobrowolne. Dotyczy to tzw. ulgi na start oraz możliwości skorzystania z obniżonej przez 24 miesiące podstawy wymiaru składek.

niolox/bigstockphoto.com

Na dzień dzisiejszy osoba, która osiąga przychód minimalny – 2000 zł, płaci na ZUS 812 zł i 62 zł na Fundusz Pracy.  Po wejściu w życie nowych przepisów ma być to 320 zł na ZUS i  25 zł na FP. W ten sposób resort chce zareagować na obawy związane z założeniem własnej działalności gospodarczej. Wiele osób boi się bowiem tego, że zyski są relatywnie małe, a opłaty wysokie. Poza tym warto pamiętać, że dla działalności gospodarczych najtrudniejszy jest zwykle koniec drugiego roku prowadzenia działalności. Wówczas wiele osób otwiera drugą firmę lub działa w szarej strefie.

Obecnie osoba osiągająca wynagrodzenie minimalne w skali roku musi niemal 40% przychodów przeznaczyć na składki obowiązkowe. To dość duże obciążenie dla małych przedsiębiorców.  Koszty dla budżetu związane z nowym rozwiązaniem szacowane są na 180 mln zł. Ministerstwo Rozwoju zakłada jednak, że dodatkowy wpływ od przedsiębiorców, którzy wyjdą z szarej strefy wyniesie 5600 zł od każdego z nich. Wysokość podstawy wymiaru składek ma zostać określona w rozporządzeniu wydawanym przez ministra rozwoju w porozumieniu z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. Będzie ona oczywiście regularnie aktualizowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.