Zmiany w kontrolach PIP – co oznaczają dla przedsiębiorców?

Zmiany w kontrolach PIP – co oznaczają dla przedsiębiorców?

Z początkiem 2016 roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała wprowadzenie zmian w prowadzeniu kontroli. Zmiany, pozytywne z punktu widzenia pracowników, już budzą sprzeciw ze strony pracodawców. Według szefowej PIP, Iwony Hickiewicz, nowa interpretacja przepisów znacznie zwiększy skuteczność działań inspektorów pracy. Przedsiębiorcy twierdzą natomiast, że zdestabilizuje ich...

Czytaj całość

Co podatek bankowy oznacza dla MSP?

Co podatek bankowy oznacza dla MSP?

Ostatnie tygodnie przynoszą kolejne zmiany legislacyjne wprowadzane przez obecną ekipę rządzącą. Oprócz nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o radiofonii i telewizji (mała ustawa medialna), od 1 lutego bieżącego roku zacznie obowiązywać, podpisana przez Prezydenta 15 stycznia, ustawa wprowadzająca tak zwany podatek bankowy, z zasady nakładany na banki i inne instytucje...

Czytaj całość

Jak firmy powinny przygotować się do elektronicznych zwolnień?

Jak firmy powinny przygotować się do elektronicznych zwolnień?

Już od kilkunastu dni lekarze mogą wystawiać zwolnienia zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. mówiącą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Od tego roku bowiem weszły w życie przepisy dotyczące wystawiania przez lekarzy elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Mają one stanowić...

Czytaj całość

Zatrudnienie młodego pracownika od 2016 z dofinansowaniem

Zatrudnienie młodego pracownika od 2016 z dofinansowaniem

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca będzie mógł otrzymać refundację za część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli zatrudni w pełnym wymiarze czasu skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zasady refundacji Refundacja obejmie czas 12 miesięcy. Pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez posłów PO i PSL odbyło się 24 czerwca, ustawa została...

Czytaj całość

Zmiany w rachunkowości od 2016 r.

Zmiany w rachunkowości od 2016 r.

W dniu 23 lipca 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości. Wdraża ona przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE dotyczące jednostek innych niż jednostki mikro. Upraszcza ponadto zasady rachunkowości w związku ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym. Zmiany dotyczą zasadniczo sprawozdań finansowych z roku obrotowego rozpoczynającego się...

Czytaj całość

Odliczenie VAT od paliwa w użytku mieszanym

Odliczenie VAT od paliwa w użytku mieszanym

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma kosztami, dotyczącymi między innymi konieczności utrzymania biura (siedziby firmy), zakupu materiałów eksploatacyjnych, prowadzenia działań marketingowych, czy zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. W ramach tak zwanego „wyjścia naprzeciw przedsiębiorcom”, prawo przewiduje określone możliwości...

Czytaj całość