Zatrudnienie młodego pracownika od 2016 z dofinansowaniem

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawca będzie mógł otrzymać refundację za część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli zatrudni w pełnym wymiarze czasu skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Zasady refundacji

Refundacja obejmie czas 12 miesięcy. Pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez posłów PO i PSL odbyło się 24 czerwca, ustawa została przyjęta przez Senat, a prezydent Andrzej Duda podpisał ją pod koniec października 2015 r. Założenia zawarte w tej ustawie były elementem kampanii wyborczej byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego – strategii zwanej „Dobry start dla młodych”.

Refundacja zatrudnienia młodych

fot. Melpomene/bigstockphoto.com

Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Projekt ma być finansowany z Funduszu Pracy, jego koszty ocenia się na 3 mld zł. Zmiany zakładają, że pracodawca, który zechce zatrudnić młodą osobę, będzie otrzymywał co miesiąc przez rok zwrot w wysokości najniższego zatrudnienia. Jest on też zobowiązany do zatrudnienia go przez kolejny rok, ale sam już ponosi tego koszty. Będzie on również wspierany przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który ma umożliwić podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej przez niego osoby.

Założenia ustawy

Szacuje się, że w pierwszym roku funkcjonowania z pomocy może skorzystać ok. 30 tys. bezrobotnych do 30. roku życia (ok. 20% wszystkich uprawnionych), a przez kolejne trzy lata liczba ta wzrośnie trzykrotnie. Prognozy zakładają, że 90% spośród zatrudnionych w ten sposób osób będzie miało przedłużoną umowę o pracę, dzięki czemu pracodawca nie będzie musiał zwrócić uzyskanego wsparcia wraz z ustawowo naliczonymi odsetkami. Pierwszeństwo w skierowaniu na takie stanowiska będą miały osoby, które pierwszy raz w życiu będą zatrudnione na umowę o pracę.

W ustawie zaznaczono, że refundacja nie obejmuje firm, które w ciągu ostatniego pół roku zwolniły pracowników. Ma to zabezpieczyć obecnych pracowników przed zwolnieniami, a na ich miejsce – zatrudnieniem osób, na które pracodawca otrzymuje dofinansowanie.

Nowelizacja ustawy określa wzory podziału pieniędzy pomiędzy poszczególne województwa, jak również zasady ich przekazywania i rozliczania. Rząd podczas prac legislacyjnych ocenił, że możliwe jest przyznanie dodatkowych środków na refundację – maksymalnie do 700 mln złotych w 2016 r., a w kolejnych latach do 1,05 mld zł.

Cele dofinansowania

Ustawa ma na celu ułatwienie młodym ludziom wejścia i utrzymania się na rynku pracy. Dzięki temu zapewni się im możliwość godnego życia, rozwoju osobistego i zawodowego, nieodpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej, a w przyszłości – otrzymywania emerytury. Ma to również zachęcić ich do pozostania młodych w kraju, a osoby pozostające na emigracji – do powrotu. W dobie starzejącego się społeczeństwa jest to szczególnie istotne. Projekt ma też przyczynić się do zmniejszenia liczby „umów śmieciowych” i innych nieformalnych rodzajów zatrudnienia, a także – ułatwić przechodzenie na umowę o pracę.

Liczba osób poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy wg szacunków z marca 2015 r. wynosi ponad 570 tysięcy, stanowiących ok. 31% wszystkich bezrobotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.