Zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19

W obliczu trudnej sytuacji w jakiej znalazła się nie tylko Polska, ale cały świat, obywatele naszego kraju mogą liczyć na wsparcie, również finansowe. Na tym, aby opanować pandemię skupiają się politycy, lekarze, naukowcy i odpowiedzialni obywatele. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa zostały zamknięte wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice, którzy zostaną w domu z dzieckiem, otrzymają od państwa dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy – dla kogo?

Należy się on wszystkim osobom, które posyłały dzieci do żłobka, klubiku dziecięcego, przedszkola albo szkoły, jeżeli spełnione zostają dwa, poniższe warunki:

• dziecko, którym się opiekują nie skończyło 8 lat,

• posiadają ubezpieczenie chorobowe.

Jest to niezależne od formy zatrudnienia, tj. nieważne czy są oni pracownikami, zleceniobiorcami czy też prowadzą działalność pozarolniczą.

Zasiłek opiekuńczy – najważniejsze informacje

Choć w całym roku przysługuje 60 dni zasiłku opiekuńczego na dzieci do 14 roku życia, to rząd uspakaja. Ta sytuacja jest nadzwyczajna, a udzielony zasiłek nie wlicza się w tę pulę. Jest to dodatkowy zasiłek, choć uzyskiwany na podobnych zasadach. Różnica jest jednak taka, że w tym przypadku dziecko nie może być starsze niż 8 lat.

Okres trwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego to czas, w którym zamknięte będą wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na ten moment przewiduje się, że będzie to okres od 12 do 25 marca. Jednak wszystko zależy od tego, jak zamknięte będą szkoły i w jakim terminie rodzic będzie musiał zajmować się dzieckiem. Warto również pamiętać, że limit dodatkowego zasiłku wynosi 14 dni (przy czym liczą się dni, w których rodzic albo opiekun musi sprawować opiekę nad dzieckiem).

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek należy poinformować o tym swojego pracodawcę. W przypadku zleceniobiorcy będzie to zleceniodawca. Prowadząc działalność poza rolniczą, o chęci pobierania zasiłku należy natomiast poinformować bezpośrednio Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W każdym przypadku trzeba wypełnić, podpisać i złożyć płatnikowi składek ubezpieczeniowych, oświadczenie, które jest dostępne do pobrania na stronie internetowej ZUS-u.

Praca zdalna a zasiłek opiekuńczy

Praca zdalna jest aktywnością, która może skutecznie uniemożliwić opiekę nad dzieckiem. Z tego powodu rodzic pracujący w ten sposób nie jest brany pod uwagę jako potencjalny opiekun w czasie pobytu w domu. Jeżeli, przykładowo, ojciec posiada pracę zdalną to matka wciąż jest uprawniona do tego, aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Pandemia to sytuacja nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Jednym z nich jest wsparcie finansowe rodziców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu zamknięcia wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Choć funkcjonowanie stało się trudniejsze to wszystkie podjęte kroki mają na celu ochronę obywateli kraju i służą ich dobru. Przywrócenie bezpieczeństwa i zażegnanie kryzysu epidemiologicznego to priorytet władz państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.