Praca zdalna ma być uregulowana w Kodeksie pracy

Praca zdalna na stałe wejdzie do formy wykonywania obowiązków służbowych. Trwają właśnie prace na nowelizacją Kodeksu Pracy, aby stosowne zapisy pojawiały się wśród przepisów i każdy pracownik oraz pracodawca mógł skorzystać z tej opcji, zgodnie z prawem. Nowe regulację mają zacząć obowiązywać na stałe od trzeciego kwartału 2021 roku.

Aktualnie praca zdalna regulowana jest na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jednak ustawa ta ma charakter czasowy i po zakończeniu epidemii przestanie obowiązywać. Natomiast wiele osób i firm planuje przenieść część swojej działalności na kontakt zdalny. Kodeks Pracy zawiera regulacje dotyczące telepracy i mają być one rozwinięte o zasady pracy zdalnej. Taką formę współpracy będzie można ustalić już podczas zwierania umowy pracy oraz w trakcie zatrudnienia na życzenie zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Szacuje się, że nawet kilkanaście procent pracowników będzie chciało skorzystać z takiej możliwości, chociażby częściowo.

Po zmianach w kodeksie pojawi się także definicja pracy zdalnej, określająca możliwość wykonywania pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania lub w innym ustalonym miejscu z wykorzystaniem wybranych środków kontaktu bezpośredniego na odległość. Pracownik będzie musiał zapewnić pracodawcę, że posiada odpowiednie pomieszczenie, gdzie znajduje się zasięg z siecią internetową, aby bezproblemowo wykonywać wszelkie swoje zadania tak samo jak w siedzibie firmy. Ponadto informacje odnośnie pracy zdalnej będą musiały znaleźć się we wewnętrznym regulaminie przedsiębiorstwa, aby każdy znał warunki takiej formy współpracy. Dotyczy to m.in. pokrycia kosztów narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej czy zapewnieniu dostępu do szybkiego internetu w telefonie służbowym i na laptopie. Wszystko to ma posłużyć do uregulowania nowych zasad pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, aby po zakończeniu pandemii korzystać z wygodnych opcji zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.