Plan urlopów w firmie

Urlopy w firmach to częsty temat rozmów między pracownikami, zwłaszcza gdy trzeba wybrać termin z wyprzedzeniem. Coroczny plan urlopowy wypełnia się najczęściej już na początku roku, co dla wielu bywa problematyczne ze względu na konieczność długoterminowego planowania.

Jednak takie zestawienie znacząco usprawnia pracę w kadrach oraz wśród kierowników poszczególnych działów, bo w przypadku dużych przedsiębiorstw uciążliwe jest bieżące kontrolowanie i wprowadzenie urlopów. Rozplanowanie prac podczas nieobecności niektórych pracowników pozwala też lepiej zorganizować zadania dla pozostałych osób.

Urlop

Wavebreak Media Ltd/bigstockphoto.com

Znając datę swojego urlopu sporo wcześniej można zawczasu poszukać atrakcyjnych ofert wycieczek i zaoszczędzić ciężko zarobione pieniądze. Planowanie nie spodoba się osobom, które cenią spontaniczność, ale należy dostosować się do obowiązujących przepisów, które opisane są w artykule 163 Kodeksu Pracy. O ostatecznym terminie rozpisania planów urlopów nie ma mowy w kodeksie, ale przyjmuje się, że jest to ostatni dzień roku ubiegłego. Niemniej większość firm stosuje model planowania na początku nowego roku, zazwyczaj do końca stycznia. Natomiast obowiązkiem pracodawcy jest podanie planu urlopów do wiadomości pracownika minimum miesiąc przed rozpoczęciem urlopu. Może to nastąpić słownie, mailowo lub pisemnie.

W planie urlopowym należy rozpisać cały przysługujący urlop wypoczynkowy, ale bez 4 dni urlopu na żądanie, czyli w przypadku 20 dni urlopu wybiera się 16 dni, gdy ma się już 26 dni urlopu należy zaznaczyć 22 dni. Może być tego więcej, gdy pracownik posiada urlop dodatkowy lub zaległy. Niezależne sytuacje, wynikające np. z absencji chorego pracownika, uniemożliwiają uzupełnienie planu urlopów w wyznaczonym terminie. Wówczas każdy wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego wymaga zgody pracodawcy. Natomiast, gdy pracownik bez przyczyny nie uzupełni planu urlopów, może zostać mu odgórnie wyznaczony przez pracodawcę. Brak podania konkretnych dat w zestawieniu wiąże się też z ryzykiem odmowy kierownika na udzielenie nieplanowanego urlopu ze względu na zakłócenie pracy pozostałych osób w firmie.

Kiedy plan urlopów nie jest obowiązkowy? Jeśli organizacja związkowa działająca w danym zakładzie pracy wyraziła zgodę na brak planu albo gdy takiej organizacji w ogóle nie ma. Wówczas urlopy są ustalane indywidualnie między pracownikiem a pracodawcą. Należy jednak pamiętać, że choć pracownik ma prawo przedstawić swoje preferencje dotyczące terminu urlopu, pracodawca nie ma obowiązku mu go na ten czas udzielić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.