Odliczenie VAT od paliwa w użytku mieszanym

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma kosztami, dotyczącymi między innymi konieczności utrzymania biura (siedziby firmy), zakupu materiałów eksploatacyjnych, prowadzenia działań marketingowych, czy zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. W ramach tak zwanego „wyjścia naprzeciw przedsiębiorcom”, prawo przewiduje określone możliwości ograniczenia wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W większości przypadków, koszty prowadzenia firmy – w tym nieodliczony podatek VAT, przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kosztów poniesionych w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów), zmniejszających kwotę uzyskanych dochodów, od której odprowadzany jest podatek dochodowy. Przedsiębiorcy będący vatowcami, na podstawie ustawy o VAT*, mają również możliwość odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, od nabytych towarów i usług, wykorzystywanych do czynności opodatkowanych.

Odliczenie VAT od paliwa

fot. Dusan Zidar/bigstockphoto.com

Istotną grupę kosztów, zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności jednoosobowej lub tak zwanych mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających maksymalnie dziewięciu pracowników, stanowią wydatki związane z zakupem i utrzymaniem pojazdów osobowych, służących lub wspomagających wykonywanie obowiązków służbowych.

Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją wspomnianej wyżej ustawy, przedsiębiorca wykorzystujący samochód do celów mieszanych – użytkowany zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i prywatnie, mógł odliczyć pięćdziesiąt procent podatku VAT od faktur związanych z wydatkami poniesionymi na eksploatację pojazdu, takimi jak:

  • nabycie,
  • import samochodu,
  • używanie pojazdu w ramach umowy leasingu lub wypożyczenia,
  • koszty napraw, wymiany opon i tym podobne,
  • poza wydatkami na paliwo silnikowe, olej napędowy lub gaz, wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych (pełne odliczenie podatku było, i jest nadal, możliwe w przypadku samochodów wykorzystywanych wyłącznie w celach służbowych).

Obowiązujące od 1 lipca bieżącego roku zmiany ustawy umożliwiają wszystkim przedsiębiorcom, korzystającym z samochodów osobowych (o masie do trzech i pół tony) w sposób mieszany, odliczanie połowy ponoszonego podatku również od zakupionego paliwa – będzie ono klasyfikowane jak pozostałe wydatki związane z eksploatacją samochodów. Przedsiębiorcy zamierzający skorzystać z powstałej w ten sposób możliwości muszą jednak pamiętać, że zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z 2014 roku, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania faktycznego zakupu, a nie wystawienia/otrzymania faktury. Jeśli zatem zakup paliwa miał miejsce jeszcze w czerwcu 2015 roku, ale faktura została dostarczona już w lipcu (lub zostanie dostarczona w kolejnych miesiącach), wówczas będą oni musieli rozliczyć ją na „starych zasadach” – nie będą mogli odliczyć części podatku od zakupionego paliwa.

_________________________________

*Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – Dział IX, rozdział 1 „Odliczenie i zwrot podatku” (Dz.U. 2004 Nr 34 poz. 535 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.