Niska aktywność zawodowa osób 55+ w Polsce

Według raportu PwC „Golden Age Index” Polska zajęła 30. miejsce wśród 35 krajów OECD pod względem aktywności osób powyżej 55. roku życia na rynku pracy.


W Polsce w 2016 r. zaledwie 46,2% osób w tym wieku było aktywnych zawodowo, choć odnotowano niewielki wzrost w stosunku do roku 2015 . Dla porównania, w krajach, które znalazły się w czołówce – Islandii, Nowej Zelandii i Szwecji – wskaźnik ten wynosi odpowiednio 84, 78 i 76 proc. Najgorzej sytuacja wygląda w Luksemburgu – 40 proc., Grecji – 38 proc. i Turcji – 34 proc.

Aletia/bigstockphoto.com

Dlaczego warto podwyższać ten wskaźnik? Liczba osób w wieku 55+ wzrasta z każdym rokiem – w raporcie oszacowano, że do 2050 r. zwiększy się o 50%. Aktywizacja tych osób może nie tylko podwyższyć PKB, lecz także poprawić ich siłę nabywczą i samopoczucie.

Jak można to osiągnąć? Przykład krajów, które znacząco awansowały w rankingu od 2003 r. (Niemiec, Izraela, Nowej Zelandii) wskazuje, że dużą rolę odgrywają tu zmiany w organizacji rynku pracy. Można tu wymienić np. dostosowanie warunków w miejscach pracy do potrzeb osób starszych, bardziej elastyczny system pracy (np. możliwość zatrudnienia na część etatu), przeorganizowanie systemu emerytalnego, walka z dyskryminacją czy szkolenia dla pracowników, zwłaszcza pod kątem zastosowania nowych technologii.

Wskazuje się też, że automatyzacja niektórych zadań może prowadzić do mniejszego zapotrzebowania na starszych pracowników, zwłaszcza w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym oraz w fabrykach i w transporcie. Jednak stwarza także szanse poprzez powstawanie nowych zawodów i nowych możliwości. Aby je wykorzystać, należy przede wszystkim zapewniać szkolenia i możliwość przekwalifikowania się,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.