Na czym polega abolicja w ZUS?

Ustawa, która weszła w życie w styczniu 2013 roku, umożliwia umorzenie zaległych i nieopłaconych składek do ZUS-u. Zgodnie z jej zapisami przedsiębiorcy, którzy nie opłacili składek w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku, po spełnieniu kilku formalności, będą mogli z prawa tego skorzystać.

Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą obejmuje nieopłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także wypadkowe, za osoby, które tym ubezpieczeniem obowiązkowo podlegają z tytułu prowadzonej działalności. Ustawa obejmuje również składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne naliczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym samym okresie. Przepisy te zostały oparte na wynikach negocjacji z 2010 roku, prowadzonych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, poszkodowanych przedsiębiorców, premiera, ministra Michała Boniego, prezesa ZUS-u i ministra Jacka Rostowskiego.

Abolicja w ZUSPoszkodowanymi czuli się ci przedsiębiorcy, którzy zgodnie z ówczesną interpretacją przepisów przez ZUS, nie opłacali składek w przypadku zawieszenia działalności. W 2009 roku jednak ZUS zmienił stanowisko, czego skutkiem było naliczenie przedsiębiorcom zaległych składek z okresu nawet 10 lat. To samo dotyczyło przedsiębiorców zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą. Skala zjawiska dotknęła wiele osób, które zobowiązane były do zapłaty nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych zaległych składek.

Aby ubiegać się o zwolnienie, należy złożyć w placówce ZUS poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, dwa wzory formularzy informacyjnych, oświadczenie zawierające niezbędne informacje do ustalenia kategorii ratingowej, wszystkie zaświadczenia o pomocy, którą osoba ubiegająca się o abolicję otrzymała w ciągu ostatnich trzech lat, lub oświadczenie, że takiej pomocy nie uzyskała. Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej i w jednostkach ZUS. W każdej jednostce ZUS na terenie kraju można również otrzymać bezpłatną pomóc w ich wypełnieniu.

Termin składania wniosku wynosi 24 miesiące od wejścia w życie ustawy, czyli biegnie od 15 stycznia 2013 roku. Natomiast osoby, które już po wejściu w życie ustawy otrzymały od ZUS-u decyzję o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za 10 lat wstecz, lub przeniesieniu tego obowiązku na spadkobiercę lub osobę trzecią, wniosek abolicyjny mogą złożyć w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, chyba, że termin dwuletni jest dla nich dłuższy, wówczas mogą złożyć wniosek jak pozostałe osoby – do 15 stycznia 2015 r.

Warunkiem umorzenia należności jest nieposiadanie innych nieopłaconych należności na dzień wydania decyzji o umorzeniu, poza tymi określonymi w ustawie abolicyjnej. Konsekwencją umorzenia jest proporcjonalne zmniejszenie wysokości świadczenia rentowego lub emerytalnego. Ustawa przewiduje umorzenie wyłącznie tych składek, które nie zostały opłacone. Jeśli więc przedsiębiorca w obawie przed konsekwencjami finansowymi i egzekucyjnymi dokonał zapłaty zaległych składek lub ich części i np. zaciągnął kredyt na spłatę swojego zadłużenia względem ZUS, nie może liczyć na odzyskanie wpłaconych pieniędzy.

One comment

  1. a to wcale nie było takie proste z tą abolicją, ludzie się w tym nie orientowali (ileż ja się naczytałem tekstów jak ten http://www.eporady24.pl/zaleglosci_w_skladkach_za_pracownikow_firmy,pytania,16,197,10107.html – szukając odpowiedzi na moje własne wątpliwości) z tego co wiem wpłynęło niemal 3000 wniosków, jeślli każdy zalegał np. po 10 tys. zł to już ZUS ma w tył 30 mln. kupa kasy. nie sądze by powtórzono tą akcję z abolicją, a skzoda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.