Mały ZUS dla małych firm uchwalony

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę dającą małym firmom prawo do płacenia niższych składek ZUS. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Z niższego ZUS-u będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy będą prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą, a których przychody nie przekroczą średnio 5250 zł w miesiącu (2,5-krotność płacy minimalnej). Limit ten miałby być waloryzowany na podstawie aktualnej wysokości minimalnych zarobków. W przyszłym roku podstawą wyliczeń będzie przychód za 2018 rok i wysokość płacy minimalnej w grudniu 2018 r. Wysokość składek będzie obliczana proporcjonalnie do przychodu.

MattZ90/bigstockphoto.com

Celem wprowadzenia tej możliwości ma być ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza na początku, gdy jeszcze działalność jest prowadzona na małą skalę, a przychody nie są wysokie. Obniżenie ZUS-u ma też wpłynąć na ograniczenie tzw. szarej strefy.

Do tej pory wszyscy przedsiębiorcy musieli płacić taką samą składkę, nawet jeśli w danym miesiącu nie wykazali żadnych przychodów. Było to wskazywane jako jedna z bardziej istotnych barier dla rozwoju przedsiębiorczości. Wprawdzie osoby dopiero zaczynające prowadzić własny biznes mogły korzystać z preferencyjnych składek przez pierwsze dwa lata, lecz nie zawsze było to dobrym rozwiązaniem. Stwierdzono, że przejście na pełną składkę było momentem krytycznym, w którym wielu przedsiębiorców było zmuszonych do wyrejestrowania działalności, gdyż stawała się ona nierentowna.

Szacuje się, że z preferencyjnych stawek skorzysta ok. 175 tys. małych firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.