Kto odpowiada za błędy księgowego?

Czy zlecając prowadzenie swoich ksiąg rachunkowych biurom księgowym jesteś przekonany, że od tej pory odpowiedzialność za Twoje finanse leży po ich stronie. Nic bardziej mylnego – w przypadku pomyłki za wszystkie błędy w rozliczeniach podatku odpowiadać będziesz Ty.

Obowiązki podatnika

Zarówno ZUS, jak i Urząd Skarbowy wszelką odpowiedzialność za nieścisłości w rozliczeniach egzekwują bezpośrednio od podatnika. Nie pomoże tu nawet sposób formułowania umów z biurem księgowym, a często zdarzają się w nich zapisy o tym, że w przypadku błędu biuro bierze na siebie odpowiedzialność podatkową. Niestety, zapisy takie są od samego początku nieważne, ponieważ ordynacja podatkowa reguluje postępowanparagonie prawne podczas takich przypadków. Zgodnie z artykułem 26. tej ustawy, za wszelkie należności wynikające ze zobowiązań podatkowych odpowiada podatnik, całym swoim majątkiem.

Nie pomoże też odwoływanie się do sądów administracyjnych z próbą zrzucenia odpowiedzialności na biuro rachunkowe w celu uniknięcia zapłaty zaległości podatkowych. Podobne przypadki kończyły się wcześniej przyznaniem racji organom podatkowym i egzekucją zaległej kwoty wraz z odsetkami od podatnika, tak jak zostało to określone w przepisach.

Odpowiedzialność biura

Nie oznacza to jednak, że biura rachunkowe są bezkarne w przypadku pomyłek. Możemy dochodzić od nich swoich praw na drodze postępowania cywilnego, domagając się odszkodowania za poniesione straty, jeśli jesteśmy w stanie odpowiednio udowodnić i udokumentować niewywiązanie się biura z danej usługi. Osoby prowadzące biura księgowe mają obowiązek ubezpieczenia się, w związku z tym jeśli zaistniałe zdarzenie objęte jest umową ubezpieczenia OC, należne nam odszkodowanie wypłaci zakład ubezpieczeń. Jego wysokość zależna jest od rodzaju powstałej szkody i waha się równowartości od 5 do 15 tysięcy euro.

Jak uniknąć błędów?

Aby uniknąć nieprzyjemności powstałych z wyniku złego rozliczenia naszych podatków, można podjąć wcześniej kroki, które zminimalizują to ryzyko. Przede wszystkim warto wybierać zaufane, sprawdzone biura rachunkowe – nie powinniśmy powierzać finansów osobom o niepotwierdzonej wiarygodności. Pamiętajmy też, że błędy mogą zdarzyć się każdemu, ważne jest za to podejście do nich i sposób, w jaki zostały rozwiązane. Istotne jest pilnowanie prawidłowego przebiegu dokumentacji pomiędzy firmą, a biurem księgowym, tak by nie powstały błędy z powodu przekazania niekompletnych dokumentów oraz by przedsiębiorca, w razie zaistnienia pomyłki, był w stanie udokumentować odpowiednio swoje racje.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.