Jak rozliczyć pakiety medyczne dla pracowników

Wielu pracodawców, mając na celu zmotywowanie i dodatkowe wynagrodzenie swojego personelu, coraz częściej wykupuje pakiety lub abonamenty medyczne, obejmujące dodatkową opieką medyczną pracowników, a czasami także członków ich rodzin. Decydując się na zastosowanie takiej formy, powinni być jednak świadomi wynikających z niej zobowiązań.

Rozliczanie pakietów medycznych

fot. sudok1/bigstockphoto.com

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego*, zapewnienie pracownikowi prywatnej opieki medycznej przez pracodawcę, poprzez wykupienie przez niego pakietu obejmującego określone usługi medyczne, stanowi dla pracownika przychód (po jego stronie powstaje korzyść majątkowa), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca, będący jednocześnie płatnikiem, ma zatem obowiązek comiesięcznego pobierania zaliczek i odprowadzania podatku dochodowego, od wartości wykupionego abonamentu, ustalonej według cen zakupu określonych usług medycznych, a także przekazania odpowiedniej informacji pracownikowi (PIT-11). Pracownik (podatnik) ma z kolei obowiązek wykazania dochodu z tytułu przysługującego mu abonamentu, traktowanego jako prywatne/dodatkowe ubezpieczenie medyczne, w corocznym zeznaniu podatkowym – nawet jeśli nie otrzyma odpowiedniej informacji od pracodawcy.

Co istotne, obowiązek podatkowy istnieje bez względu na korzystanie (lub nie) przez pracownika z zagwarantowanych mu usług – wystarczy, że ma taką możliwość. Za początek objęcia pracownika dodatkową opieką medyczną uznawany jest dzień, w którym placówka świadcząca wykupione przez pracodawcę usługi medyczne, wyrazi gotowość do ich świadczenia, na przykład poprzez wpisanie pracownika na listę osób objętych przez nich określoną opieką medyczną. Ważny również jest fakt, że pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, na objęcie go dodatkową opieką medyczną, w ramach wykupionego pakietu.

Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że usługi w zakresie profilaktyki medycznej, takie jak badanie wstępne, badania okresowe i kontrolne badania profilaktyczne pracowników, nawet jeśli są wykonywane w ramach wykupionego pakietu medycznego, nie stanowią przychodu pracowniczego (są one obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z prawa pracy) i tym samym nie podlegają opodatkowaniu. W takim przypadku, umowa zawarta między pracodawcą a placówką medyczną powinna rozróżniać kwoty i rodzaje badań.

Przychody, od których odprowadzany jest podatek dochodowy podlegają również obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Pracodawcy, którzy wykupili dla swoich pracowników określone pakiety medyczne, powinni doliczyć ich wartość do podstawy wymiaru składki (wynagrodzenia). Wyjątkami, od których pracodawca nie musi odprowadzać składek, są świadczenia medyczne zagwarantowane pracownikom w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania, zapewnione nawet w okresie choroby, współfinansowanie pakietu przez pracownika (nawet w symbolicznej kwocie), a także wartość zapewnionej opieki medycznej, sfinansowanej przez pracodawcę, przysługującej pracownikowi za okres przebywania na urlopie rodzicielskim, wychowawczym lub urlopie bezpłatnym.

________________________________

*Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2010 roku, II FPS 1/2010.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.