Jak pomoże ci asystent podatkowy?

Jedną z nowości, którą zakłada projekt ustawy o administracji podatkowej, będzie wprowadzenie asystenta podatkowego, którego zadaniem będzie pomoc przedsiębiorcom zakładającym własną działalność gospodarczą, a dokładnie – mikroprzedsiębiorcom. Są to osoby, które zatrudniają rocznie średnio mniej niż 10 pracowników oraz osiągają roczny obrót netto w równowartości do 2 milionów euro. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Za uchwaleniem ustawy głosowało 264 posłów, przeciw było 137, a wstrzymało się 10 posłów.

Asystent podatkowy

fot. Imagesbavaria/bigstockphoto.com

Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia tego typu rozwiązania? Ministerstwo Finansów powołuje się na zalecenia Komisji Europejskiej, która twierdzi, że Polska nie przestrzega przepisów podatkowych ze względu na niewydolność administracji państwowej. Stąd też, uzasadnia, potrzeba zmian w tym obrębie – z administracji, która jest oparta na rozwiązaniach informatycznych i rozproszonym bazach danych na nową, zintegrowaną i scentralizowaną. Ma ona świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dzięki czemu system podatkowy będzie bardziej sprawny, skuteczny i efektywny. Również w tym celu planowane jest powołanie asystenta podatkowego. Z analizy Ministerstwa Finansów wynika również, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą stanowią dużą grupę społeczną, która ma znaczący wpływ na gospodarkę w Polsce, ale nie uzyskuje wystarczających informacji na temat przepisów prawa podatkowego.

Głównym zadaniem asystenta podatnika ma być pomoc podatnikowi – mikroprzedsiębiorcy – w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy funkcjonowania jego firmy. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w zakresie uruchomienia działalności oraz zobowiązań wynikających z prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Doradztwo ma też obejmować wypełnianie dokumentów, informowanie o możliwości korzystania z ulg, przypominanie o terminach itd. i konsultacje w zakresie korzystania z różnych innych instytucji. Jego działalność nie będzie jednak stanowić typowego doradztwa podatkowego, czyli nie obejmuje sporządzania pism, prowadzenia ksiąg podatkowych czy wypełniania deklaracji.

Asystent podatnika będzie wyznaczany przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatkowego w terminie 3 dni od otrzymania wniosku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca (zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Osoba na tym stanowisku powinna:

  • być biegła w przepisach prawa podatkowego;
  • znać zasady funkcjonowania administracji publicznej oraz aplikacji i oprogramowania obsługiwanych w urzędzie;
  • dobrze orientować się w stronach internetowych pomocnych w pracy asystenta, czyli przede wszystkim strona Ministerstwa Finansów, ale też: GUS,CEIDG, PARP, rcl.gov.pl).

Cała koncepcja tego stanowiska ma być podporządkowana podstawowym zasadom funkcjonowania administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem Administracji Podatkowej i zasad: pomocniczości, odpowiedzialności, dostępności, komunikowania i powszechności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.