Estoński CIT – większa dostępność od 2022 r.

Od bieżącego roku firmy korzystać mogą z estońskiego systemu rozliczania podatku dochodowego.
Obecnie estoński CIT był skierowany jedynie do spółek kapitałowych, których roczne przychody nie przekraczały 100 mln złotych. W 2022 roku limit przychodów ma zniknąć, a tym samym z rozwiązania będą mogły skorzystać nie tylko małe i średnie firmy. Wpłynąć ma to atrakcyjność i konkurencyjność rynku inwestycyjnego w Polsce, a także zwiększenie liczby miejsc pracy.

Estoński CIT – na czym polega?

Estoński CIT to rozwiązanie, które funkcjonuje od bieżącego roku, przeznaczone dla spółek kapitałowych z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Taka forma opodatkowania umożliwia odroczenie zapłaty podatku od przychodów nawet do kilku lat, w momencie ich wypłaty.

Dotychczas z systemu skorzystało 337 podatników.  Z tego typu systemu rozliczania podatku dochodowego jak dotąd mogły skorzystać spółki, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, a także nie posiadają udziałów w innych podmiotach. Oprócz tego muszą spełniać także pozostałe warunki – wykazują nakłady inwestycyjne, zatrudniają minimum 3 osoby, oraz ich przychody pasywne nie są większe niż te z działań operacyjnych.

Zmiany wprowadzone w roku 2022 roku mają zwiększyć zainteresowanie tym sposobem rozliczania dochodowego. W tym celu nowelizacja ustawy o CIT znieść ma niektóre z obowiązujących ograniczeń.

Jakie zmiany w estońskim CIT zostaną wprowadzone w 2022 roku?

Od 2022 roku z estońskiego systemu rozliczania podatku dochodowego będą mogły skorzystać nie tylko spółki kapitałowe, ale także komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zniesiony ma zostać dotychczasowy limit przychodów – 100 mln złotych. W efekcie zniknie ryzyko utraty możliwości rozliczania się w systemie, kiedy przedsiębiorstwo przekroczy graniczną kwotą.

Zniknąć ma także obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. Obniżona do 20 procent zostanie stawka podatkowa dla małych spółek. Dla dużych spółek wynosić ma ona 25 procent, a w przypadku wysokich nakładów inwestycyjnych, ma zostać obniżona o 5 procent.

Oprócz tego zmieniony ma zostać sposób liczenia dochodu z przekształcenia, podatku od korekty wstępnej oraz odprowadzenia podatku w momencie wyjścia spółki z estońskiego systemu.

Aby skorzystać z estońskiego modelu rozliczeń nadal będzie konieczne spełnienie jednocześnie trzech warunków – większość przychodów powinno pochodzić z działalności operacyjnej, zatrudnione są minimum trzy osoby, wyłączając udziałowców, a udziałowcami spółki są jedynie osoby fizyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.