Elektroniczna deklaracja podatkowa od 2015 obowiązkowa

Nowy rok to dla przedsiębiorców szereg zmian w przepisach podatkowych, między innymi w zakresie składania deklaracji. Od 2015 roku będą oni mieli obowiązek rozliczania podatku wyłącznie w formie elektronicznej, jednak według szacunków jeszcze w listopadzie na wprowadzenie zmian nie było gotowych ok. 25% przedsiębiorców. Do składania deklaracji elektronicznych niezbędne jest bowiem posługiwanie się tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, którego nie posiada jak dotąd wielu podatników do tego zobowiązanych.

Elektroniczne deklaracje podatkoweNa czym polegają zmiany?

Wprowadzone zmiany z tego obowiązku wykluczają jedynie małych przedsiębiorców, zatrudniających nie więcej niż 5 pracowników. Złożenie deklaracji w formie papierowej przez zobowiązanych do tego podatników będzie traktowane na równi z jej niezłożeniem. Z tego powodu pozostało niewiele czasu, by przygotować zaplecze informatyczne i upewnić się, że biura rachunkowe, z których często korzystają przedsiębiorcy, są przygotowane na zapowiedziane zmiany.

Wprowadzenie deklaracji elektronicznych jest kolejnym krokiem ku budowie polskiej e-gospodarki, a także poprawieniu jakości relacji między podatnikiem a organami administracji. Zmiany dotkną zarówno podatników składających roczne deklaracje, jak i płatników informujących organy skarbowe o wywiązywaniu się z obowiązku obliczania, pobierania i uiszczania kwot tytułem podatku PIT oraz podatników składających deklarację dotyczące podatku u źródła.

W efekcie rozliczanie podatku przez internet pozwoli na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, jednak wiąże się to z koniecznością poniesienia kosztów początkowych, związanych z e-podpisem oraz zaopatrzeniem firmy w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci. Korzyści z nowelizacji będą więc widoczne, ale w dłuższej perspektywie.

Trudności w systemie eDeklaracje

Zmiany, mimo iż mają ułatwić sposób rozliczania należnego podatku, mogą okazać się kłopotliwe dla pewnych grup przedsiębiorców. Przede wszystkim należy tu wspomnieć o małych działalnościach, gdzie komputer i internet nie były do tej pory potrzebne, i których właściciele nie mają obycia z tego rodzaju technologiami. Innym przykładem są firmy, w których do składania deklaracji osobami upoważnionymi są obcokrajowcy. Niezbędne w tym wypadku będzie sporządzenie stosownego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Korzystając z systemu eDeklaracje niezbędne jest bowiem podanie numerów identyfikacyjnych NIP lub PESEL, których obcokrajowcy nie posiadają. W tym wypadku jednym wyjściem jest posiadanie pełnomocnictwa i certyfikowanego podpisu elektronicznego. Warto więc jak najszybciej się w niego zaopatrzyć, gdyż uchybienie temu wymogowi może skutkować niezłożeniem deklaracji w terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.