E-zwolnienia lekarskie zostaną wprowadzone w 2016 roku

Od 2016 r. będą funkcjonowały nowe, elektronicznie zwolnienia lekarskie. Pacjent aż do grudnia 2017 roku będzie nadal mógł otrzymać od lekarza zwolnienie wystawiane według dotychczasowych zasad, czyli na papierowym formularzu (ZUS ZLA) bądź też w formie elektronicznej (e-ZLA).

Zmiany przygotowane przez resort pracy i polityki społecznej wynikły z trudności w przeprowadzaniu kontroli przez organ rentowy. Mają one wpłynąć na usprawnienie systemu dotyczącego przyznawania świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz pozwolić na odciążenie pracownika, który nie będzie już dostarczał własnych zwolnień do swojego pracodawcy. Z czym będzie się wiązała ta nowa forma zaświadczeń lekarskich dla pracodawcy, pracownika oraz dla ZUS-u – o tym poniżej.

Zwolnienia lekarskie

fot. sudok1/bigstockphoto.com

Zgodnie z nowelizującą Ustawą z dn. 15 maja 2015 r. dotyczącą zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby i macierzyństwa, a także w niektórych innych ustawach, dokument ten od 1 stycznia 2016 roku będzie zawierał również informacje o zwolnieniu lekarskim, które będzie przesyłane drogą elektroniczną do ZUS-u oraz do pracodawcy. Dzięki tej nowej podstawie prawnej cała procedura wystawiania zwolnień przez lekarzy zostanie uproszczona, zminimalizowane zostaną nadużycia w tej kwestii, zwiększy się efektywność kontroli ZUS i przyspieszy cały proceder. Od 2016 r. zarówno ZUS, jak i dany pracodawca, dostaną informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną.

Niestety płatnicy składek (tj. rozliczający składki za więcej niż 5 osób) zostaną również zobligowani do utworzenia profilu informacyjnego, a tym samym do przekazywania dokumentów, które są niezbędne do prowadzenia kont płatników składek oraz kont ubezpieczonych, a także do korekty tych dokumentów poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego. Obowiązek ten powinien zostać spełniony do końca grudnia bieżącego roku za pomocą systemu teleinformatycznego, który udostępnia bezpłatnie ZUS.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-zwolnienia) w celu uzyskania przez lekarzy bezpłatnego dostępu do systemu teleinformatycznego, gdzie gromadzone będą dane na kontach ubezpieczonych oraz płatników składek. Dzięki tym nowym przepisom e-zwolnienia będą wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego wraz z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu bądź profilu zaufanego ePUAP. Wszystko będzie się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Aż do grudnia 2017 roku zostanie jednak wprowadzony okres przejściowy, tzn. lekarz będzie mógł również wystawiać papierowe zwolnienia, tak jak dotychczas. W przypadku braku dostępu do sieci lub gdy z innych przyczyn nie będzie można wystawić tego rodzaju elektronicznego dokumentu, lekarz sporządzi go w formie papierkowej, a w odpowiednim terminie przekaże zwolnienie na elektroniczną skrzynkę podawczą do właściwego oddziału ZUS-u.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.