Deklaracje podatkowe od pracodawców

PIT-11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego, ale jeśli mamy do czynienia z podmiotem pełniącym rolę podatnika dla nie więcej niż 5 osób – do końca stycznia. PIT zawiera informacje o kwotach przychodów zatrudnionych w danej firmie osób. Podstawą wystawienia tej informacji jest baza wypłat i kont, jak również deklaracja PIT-4, czyli podsumowanie, które należy złożyć do końca stycznia.PIT-11 obejmuje cały rok, chociaż nie trzeba w tym druku wpisywać okresu, w jakim pracownik był zatrudniony, dat jego przyjęcia lub zwolnienia, chociaż, oczywiście, czas zatrudniania ma wpływ na kwoty ryczałtowych kosztów podatkowych.

PITKażdy pracodawca musi przekazać deklarację podatkową urzędowi skarbowemu i swoim pracownikom w ściśle określonym terminie. Inaczej grozi mu kara, ponieważ pracownik na podstawie tego druku składa swoje zeznanie podatkowe w terminie do końca kwietnia. PIT-11 to imienna informacja o dochodach osiągniętych przez pracownika w ciągu poprzedniego roku i zaliczkach, które zostały pobrane na poczet podatku dochodowego przez zakład pracy, czyli płatnika.

Co musi zawierać PIT-11:
• wartość przychodu,
• koszty jego uzyskania,
• przychody minus koszta, czyli wartość dochodu,
• zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę,
• składki zdrowotne podlegające odliczeniu,
• składki społeczne podlegające odliczeniu.

PIT  musi być wystawiony zgodnie ze stanem faktycznym, nawet jeśli w trakcie roku wystąpiły jakieś nadużycia czy czynności niezgodne z prawem. Do tej informacji powinny trafić kwoty przychodów, które są objęte podatkiem od osób fizycznych nie korzystających ze zwolnienia z tego zobowiązania finansowego. Na ich wysokość nie wpływają więc kwoty, które są wypłacane np. z ZFŚC, świadczeń reklamowych i diety, bo są one objęte limitem zwolnień. Inaczej sprawa się ma z tzw. środkami luźno trafiającymi do pracowników, czyli np. napiwkami. Jeśli np. są one dzielone ze wspólnej uzbieranej kasy powinny być wykazane i ewidencjowane jako przychody opodatkowane. Dotyczy to również deputatów w naturze, które są przekazywane dla pracownika oraz innych świadczeń (w tym nieodpłatnych) na jego korzyść.

PIT-11 wystawia się nie tylko w związku ze stosunkiem pracy, ale także należy się on innym osobom zatrudnionym (w tym np. członkom rodziny pomagającym w przedsiębiorstwie). Należy jednak pamiętać, że nie można podwójnie wykazywać tych samych przychodów – w PIT-11 i PIT-8C.

W druku deklaracji PIT za 2015 r. płatnik/pracodawca ma również obowiązek ustalenia rezydencji podatkowej podatnika. Jeśli będzie miał do czynienia z polskim nierezydentem, jest zobowiązany do uzyskania informacji o jego zagranicznym adresie i numerze identyfikacyjnym oraz  kraju jego wydania i rodzaju dokumentu. Istnieje też obowiązek pozyskania informacji o tym, w którym kraju pracownik ma najwięcej zobowiązań i działań gospodarczych i osobistych, jak również – jak długo dany pracownik przebywa w Polsce. Potem należy porównać te dane ze statusem rezydencji tego podatnika w kraju innym niż Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.