Czy warto zostać podatnikiem VAT?

Ustawa o VAT określa rodzaje działalności oraz wartość sprzedaży, które zobowiązują przedsiębiorcę do rejestracji jako podatnik VAT. W pozostałych przypadkach może on samodzielnie zdecydować, czy takim płatnikiem zostanie. Wybór taki mają firmy, których roczny obrót nie przekroczył 150 tysięcy złotych. Rozwiązanie to niesie za sobą szereg zalet.

Przede wszystkim bywa to atutem w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Jeśli bowiem oni również są podatnikami VAT, będą mogli dokonać odliczeń od zakupionych od innego VAT-owca towarów i usług. Jeśli firma nie może wystawić faktury VAT, to często jest ona w tych relacjach dyskwalifikowana, ponieważ inni przedsiębiorcy wybiorą podmiot, który dokument taki wystawi, dzięki czemu będą mogli odliczyć należny podatek. Przekłada się to również na łatwiejszą współpracę z kontrahentami, np. poprzez możliwość wzięcia udziału w przetargach, projektach, czy oferowania korzystniejszych cen, ponieważ ważny jest wtedy rzeczywisty koszt produktu czy usługi wyrażony w kwocie netto.

Rawpixel.com/bigstockphoto.com

Podatnik VAT może również pomniejszyć podatek należny od podatku naliczonego, czyli ten naliczony od sprzedaży od podatku naliczonego w związku z zakupami robionymi na poczet prowadzonej działalności. Oznacza to, że jego realne wydatki zmniejszają się o 23%.

Zostanie podatnikiem VAT szczególnie opłaca się więc w niektórych przypadkach. Jeśli przedsiębiorca dokonuje zakupów towarów i usług (ponosi duże koszty prowadzonej działalności) lub dużo inwestuje, możliwość odliczenia podatku przyniesie mu wymierne korzyści. Jeśli firma świadczy usługi zagranicznym kontrahentom, również warto się nad tym zastanowić. Faktury wystawiane z tytułu takich transakcji z założenia nie podlegają opodatkowaniu, nie ma więc potrzeby podnoszenia ceny usługi lub produktu, by ująć w niej podatek VAT. Jeśli jest się podatnikiem VAT, można więc w tej sytuacji odliczyć podatek od kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem działalności, bez konieczności wliczania go w cenę produktu. Przedsiębiorca zyskuje więc dzięki temu 23% ceny, które zostają w jego kieszeni bez konieczności opłacania VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.