Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest jednym z rodzajów umowy o pracę na czas określony. Zawiera się ją, gdy niezbędne staje się zastąpienie pracownika w przypadku jego uzasadnionej nieobecności w pracy (myśl art. 25 § 1Kodeksu pracy). Jakie są konsekwencje umowy na zastępstwo? Pracodawca ma prawo zatrudnić osobę na zastępstwo na umowę na czas określony, w której widnieje wyznaczona data....

Czytaj całość

Dopłaty do wynagrodzenia minimalnego

Dopłaty do wynagrodzenia minimalnego

Dopłaty do pensji minimalnej to nowy rządowy pomysł wspierania pracowników. Mimo iż nie jest to nowa idea z punktu widzenia ekonomicznego, to stanowi to novum w dotychczasowym programie politycznym PO. Czy ma to jednak szansę wejść w życie i na czym dokładnie mają polegać dopłaty do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników – o tym poniżej. W ostatnim czasie pani premier Ewa...

Czytaj całość

Warunki zatrudniania osób młodocianych

Warunki zatrudniania osób młodocianych

Zatrudnianie osób w wieku poniżej osiemnastego roku życia regulują między innymi przepisy Kodeksu pracy*. Zgodnie z ustawą, mogą być one najmowane w celu przygotowania zawodowego (osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji zawodowych) lub do wykonywania tak zwanych prac lekkich, niepowodujących zagrożenia dla ich rozwoju psychofizycznego, zdrowia i życia oraz nieutrudniających im...

Czytaj całość

System Okresowej Oceny Pracownika

System Okresowej Oceny Pracownika

System okresowej oceny pracowników, w skrócie nazywany SOOP to specjalistyczny proces, za pomocą którego cyklicznie dokonuje się oceny kompetencji i osiągnięć każdego pracownika. Do uzyskania rzetelnej oceny potrzebne są specjalne procedury, dzięki którym można ustalić stopnień zaangażowania i wypełnienia planu zawodowego przez określonego pracownika. Ponadto SOOP bierze pod...

Czytaj całość

Umowa o dzieło a zlecenie. Która jest korzystniejsza?

Umowa o dzieło a zlecenie. Która jest korzystniejsza?

Koszty zatrudnienia pracowników stanowią istotną część stałych wydatków, ponoszonych przez pracodawców. Firmy zatrudniające specjalistów muszą liczyć się nie tylko z wysokością honorariów zatrudnionych osób, ale również z tzw. kosztami pracy. Aby je zmniejszyć, wielu pracodawców wprowadza elastyczne formy zatrudnienia, takie jak na przykład zatrudnienie na podstawie umowy o...

Czytaj całość

Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas pracy

Norma i wymiar czasu pracy wynikają bezpośrednio z zapisów Kodeksu pracy, wynosząc maksymalnie osiem godzin na dobę oraz czterdzieści godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym czterech miesięcy. Wprowadzone w sierpniu 2013 roku zmiany, dopuszczają możliwość wdrożenia przez pracodawcę tak zwanego elastycznego czasu...

Czytaj całość