Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem mającym za zadanie sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, głównie w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy kontrola przestrzegania powyższych przepisów może być przeprowadzona w wybranym przez inspektora...

Czytaj całość

E-zwolnienia lekarskie zostaną wprowadzone w 2016 roku

E-zwolnienia lekarskie zostaną wprowadzone w 2016 roku

Od 2016 r. będą funkcjonowały nowe, elektronicznie zwolnienia lekarskie. Pacjent aż do grudnia 2017 roku będzie nadal mógł otrzymać od lekarza zwolnienie wystawiane według dotychczasowych zasad, czyli na papierowym formularzu (ZUS ZLA) bądź też w formie elektronicznej (e-ZLA). Zmiany przygotowane przez resort pracy i polityki społecznej wynikły z trudności w przeprowadzaniu...

Czytaj całość

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowe fundusze socjalne mają za zadanie realizacje celów socjalnych pracowników, które mogą przybierać postać dofinansowania do urlopu, dofinansowania obiektów socjalnych czy budowy przedszkoli przyzakładowych. Z perspektywy pracownika istnienie takiego funduszu jest z pewnością atutem pracodawcy, jednak ci nie zawsze muszą takowy stworzyć. Jednak nic nie stoi oczywiście na...

Czytaj całość

Czy minimalne wynagrodzenie za godzinę zostanie ustanowione?

Czy minimalne wynagrodzenie za godzinę zostanie ustanowione?

Jedną z najczęściej poruszanych ostatnio spraw o charakterze społecznym jest kwestia tak zwanej płacy minimalnej (minimum wage). Określana również jako „najniższa krajowa”, oznacza ustaloną na drodze legislacyjnej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w pełnym/niepełnym wymiarze, na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę). Wypłacanie wynagrodzenia nie...

Czytaj całość

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym pracownikowi, którego stosunek pracy ustaje na skutek przejścia na emeryturę. Zasady jej przyznawania szczegółowo określa Kodeks Pracy. Ma ona charakter powszechny. Oznacza to, że przysługuje każdemu pracownikowi, bez względu na rodzaj umowy zatrudnienia. Prawo do otrzymania świadczenia mają więc pracownicy zatrudnieni na...

Czytaj całość

Przedłużanie umów terminowych

Przedłużanie umów terminowych

Już od przyszłego roku czeka nas wielka zmiana w kodeksie pracy. Ta tegoroczna, czerwcowa nowelizacja zapobiegnie przedłużaniu w nieskończoność umów terminowych. Kontrakty czasowe będą ograniczały się do trzech lat, zaś po tym okresie umowa o pracę będzie mogła być zawarta już tylko na czas nieokreślony. Udogodnieniem dla pracownika ma być określenie dokładnego czasu...

Czytaj całość