Fundusz Świadczeń Socjalnych

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowe fundusze socjalne mają za zadanie realizacje celów socjalnych pracowników, które mogą przybierać postać dofinansowania do urlopu, dofinansowania obiektów socjalnych czy budowy przedszkoli przyzakładowych. Z perspektywy pracownika istnienie takiego funduszu jest z pewnością atutem pracodawcy, jednak ci nie zawsze muszą takowy stworzyć. Jednak nic nie stoi oczywiście na...

Czytaj całość

Czy minimalne wynagrodzenie za godzinę zostanie ustanowione?

Czy minimalne wynagrodzenie za godzinę zostanie ustanowione?

Jedną z najczęściej poruszanych ostatnio spraw o charakterze społecznym jest kwestia tak zwanej płacy minimalnej (minimum wage). Określana również jako „najniższa krajowa”, oznacza ustaloną na drodze legislacyjnej wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w pełnym/niepełnym wymiarze, na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę). Wypłacanie wynagrodzenia nie...

Czytaj całość

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym pracownikowi, którego stosunek pracy ustaje na skutek przejścia na emeryturę. Zasady jej przyznawania szczegółowo określa Kodeks Pracy. Ma ona charakter powszechny. Oznacza to, że przysługuje każdemu pracownikowi, bez względu na rodzaj umowy zatrudnienia. Prawo do otrzymania świadczenia mają więc pracownicy zatrudnieni na...

Czytaj całość

Przedłużanie umów terminowych

Przedłużanie umów terminowych

Już od przyszłego roku czeka nas wielka zmiana w kodeksie pracy. Ta tegoroczna, czerwcowa nowelizacja zapobiegnie przedłużaniu w nieskończoność umów terminowych. Kontrakty czasowe będą ograniczały się do trzech lat, zaś po tym okresie umowa o pracę będzie mogła być zawarta już tylko na czas nieokreślony. Udogodnieniem dla pracownika ma być określenie dokładnego czasu...

Czytaj całość

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest jednym z rodzajów umowy o pracę na czas określony. Zawiera się ją, gdy niezbędne staje się zastąpienie pracownika w przypadku jego uzasadnionej nieobecności w pracy (myśl art. 25 § 1Kodeksu pracy). Jakie są konsekwencje umowy na zastępstwo? Pracodawca ma prawo zatrudnić osobę na zastępstwo na umowę na czas określony, w której widnieje wyznaczona data....

Czytaj całość

Dopłaty do wynagrodzenia minimalnego

Dopłaty do wynagrodzenia minimalnego

Dopłaty do pensji minimalnej to nowy rządowy pomysł wspierania pracowników. Mimo iż nie jest to nowa idea z punktu widzenia ekonomicznego, to stanowi to novum w dotychczasowym programie politycznym PO. Czy ma to jednak szansę wejść w życie i na czym dokładnie mają polegać dopłaty do minimalnego wynagrodzenia dla pracowników – o tym poniżej. W ostatnim czasie pani premier Ewa...

Czytaj całość