Tłumaczenie dokumentów księgowych

W roku bieżącym nastąpiły zmiany w przepisach ordynacji podatkowej, w tym dotyczące tłumaczenia dokumentów księgowych. Urzędy na mocy ustawy zostały wyposażone w prawo do zobowiązania podatnika do przetłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych przez niego w obcym języku. Dotychczas takie uprawnienia miały wyłącznie organy kontroli podatkowej.

Jeśli firma posiada oddziały czy filie za granicą, powszechną praktyką jest sporządzanie przez nią dokumentów księgowych w języku kraju, w jakim dany oddział się znajduje. Do tej pory podatnik, czy płatnik nie miał obowiązku tłumaczenia ich na język polski, chyba że został wezwany do tego przez organ kontroli podatkowej, a nowelizacja ordynacji podatkowej rozszerza grupę instytucji, które takiego tłumaczenia mogą wymagać. Koszt tłumaczenia spadnie na podatnika.

Businesswoman Reading A DocumentObowiązkiem przetłumaczenia mogą zostać objęte zarówno dokumenty, których żąda organ podatkowy, jak i te, które podatnik sam przedstawia. Urząd skarbowy wybiera biuro tłumaczeń, które zajmie się przetłumaczeniem dokumentu, a kosztami zostanie obciążony podatnik. Ponadto na stronę może zostać nałożona kara porządkowa w wysokości do 2800 złotych, jeśli mimo wezwań nie dostarczy ona dokumentu przetłumaczonego.

Dodatkowo z przepisów wynika także kiedy na język polski muszą zostać przełożone faktury VAT. Dotyczy to sytuacji, jeśli są one wystawione przez polskiego przedsiębiorcę dla polskiego konsumenta. Faktury w języku obcym nie może również wystawić jednostka prawa publicznego. Ponadto obowiązkowo w języku polskim powinna być wystawiona faktura, gdy podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jednak obowiązek ten nie dotyczy wszystkich podatników i wynika z ustawy o języku polskim, a nie z ustawy o rachunkowości.

Tłumacząc dokument księgowy na język polski należy pamiętać o kilku zasadach, a przede wszystkim unikać tłumaczenia dosłownego, gdyż świadczy to o braku profesjonalizmu, nieznajomości języka, a przede wszystkim grozi tym, że dany zwrot może zyskać zupełnie inne, niepasujące do kontekstu znaczenie.

Poza tym należy stosować poprawną terminologię, czyli jako zamienne stosować słownictwo z zakresu księgowości, rachunkowości, prawa podatkowego. Przedsiębiorcy działający na ternie Unii Europejskiej powinni także przestrzegać Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które swoim zakresem obejmują także tłumaczenie dokumentacji księgowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.