Outsourcing usług księgowych

Outsourcing księgowy polega na oddelegowaniu do firmy zewnętrznej obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych rozliczeń finansowych w firmie. W praktyce oznacza to znalezienie i podpisanie umowy z wyspecjalizowaną firmą finansową, biurem rachunkowym, które na podstawie dostarczanych przez przedsiębiorstwo dokumentów, będzie zajmowało się rozliczeniami finansowymi oraz odprowadzało należne zobowiązania podatkowe do urzędów skarbowych.

Outsourcing usług księgowych może obejmować takie obszary jak:

  1. Pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych przedsiębiorstwa.
  2. Doradztwo w zakresie finansów, w tym analizę źródeł finansowania zewnętrznego, strukturę finansów wewnętrznych oraz kontrolę płynności finansowej firmy.
  3. Optymalizację podatkową.
  4. Przygotowanie pełnych sprawozdań i deklaracji, w tym sprawozdań dla akcjonariuszy w przypadku spółek akcyjnych.

Two Businesspeople Calculating FinancePrzedsiębiorstwa decydujące się na wydzielenie działu księgowego na zewnątrz zyskują przede wszystkim dostęp do profesjonalnej obsługi. Osoby zatrudniane w rzetelnych i sprawdzonych firmach outsourcingowych odznaczają się dużą wiedzą na temat zasad prowadzenia księgowości, są na bieżąco szkolone i doskonale zorientowane w gąszczu zmieniających się przepisów rachunkowych i podatkowych. Tym samym firma obniża swoje koszty prowadzenia działalności, gdyż zatrudnienie firmy zewnętrznej jest tańsze, aniżeli utrzymanie pracowników we własnej firmie. Oprócz standardowego wynagrodzenia pracowniczego, odpadają również koszty szkolenia go. Poza tym wszystkie firmy świadczące usługi rachunkowo-księgowe są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. W praktyce oznacza to, że w przypadku wykrycia błędów w rozliczeniach przedsiębiorstwa, konsekwencje prawne i finansowe ponosi zatrudniona firma zewnętrzna, nie sam przedsiębiorca. Odpowiedzialność bowiem pracownika zatrudnionego w firmie na stanowisku księgowym ograniczona jest tylko przepisami kodeksu pracy. Nie może on odpowiadać finansowo za błędy w rozliczeniach.

Kolejną zaletą jest również stały dostęp do obsługi finansowo-księgowej. Znika problem urlopu czy zwolnienia lekarskiego oraz poszukiwanie zastępstwa, jak to jest w przypadku zatrudnienia osoby na stanowisku w firmie. Biura rachunkowe dysponują minimum kilkoma pracownika, co zapewnia ciągłość świadczonych przez nich usług.

Oczywiście skorzystanie z outsourcingu księgowego ma też swoje minusy. Przedsiębiorstwo między innymi umożliwia dostęp do informacji poufnych, dotyczących prowadzonej przez niego działalności, innego podmiotowi gospodarczemu. Co za tym idzie, częściowo traci bieżącą kontrolę nad zakresem przekazywanych spraw, stałym wglądem do rozliczeń. W pewnych sytuacjach jest również odpowiedzialne za błędy popełnione w rozliczeniach przez biuro zewnętrzne.

Przed podjęciem decyzji o wydzieleniu struktury księgowo-finansowej na zewnątrz, każda firm powinna sporządzić analizę korzyści i wad z tym związanych. Druga sprawa to wybór odpowiedniego biura rachunkowego, które zajmie się rozliczeniami firmy, a także podpisanie odpowiednio sporządzonych umów, które w odpowiedni sposób zabezpieczą interesy spółki w razie powstania nieprawidłowości w księgach rachunkowych i sposobie rozliczeń podatkowych. Bezwzględnie należy sprawdzić, czy firma oferująca usługi rachunkowe posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.