Outsourcing usług księgowych

Outsourcing usług księgowych

Outsourcing księgowy polega na oddelegowaniu do firmy zewnętrznej obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych rozliczeń finansowych w firmie. W praktyce oznacza to znalezienie i podpisanie umowy z wyspecjalizowaną firmą finansową, biurem rachunkowym, które na podstawie dostarczanych przez przedsiębiorstwo dokumentów, będzie zajmowało się rozliczeniami finansowymi oraz...

Czytaj całość

Deregulacja zawodów księgowych – konsekwencje dla rynku

Deregulacja zawodów księgowych – konsekwencje dla rynku

  Celem deregulacji niektórych zawodów jest ułatwienie do nich dostępu przyszłym zainteresowanym oraz zwiększenie tym samym konkurencyjności pomiędzy osobami świadczącymi dane usługi. Łącznie projekty ustaw Ministerstwa Sprawiedliwości przewidują wprowadzanie deregulacji określonych profesji w IV transzach. Druga transza zawodów podlegających zmianom zawiera między innymi...

Czytaj całość

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej art. 14a ust. 1 (DzU z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn.zm.) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma prawo do zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 30 dni i maksymalny 24 miesiące. Okres ten rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku jednak nie może być wcześniejszy niż dzień...

Czytaj całość

Likwidacja firmy

Likwidacja firmy

W przypadku indywidualnie prowadzonej działalności decyzja o likwidacji firmy należy do przedsiębiorcy, który składa wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej. Wykreślenie wpisu w CEIDG Podstawowym krokiem do likwidacji firmy jest złożenie wniosku o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej....

Czytaj całość

Deregulacja zawodu księgowego

Deregulacja zawodu księgowego

1 stycznia 2014 roku weszła w życie druga transza ustawy deregulacyjnej (o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych). Dzięki niej ma zniknąć m.in. konieczność posiadania certyfikatu, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wydawane przez Ministerstwo Finansów licencje księgowe staną się przez to zbędne. Deregulacja zawodu...

Czytaj całość

Kwalifikacje licencjonowanych księgowych

Kwalifikacje licencjonowanych księgowych

Księgowość to nieodłączny element każdej działalności gospodarczej. Odpowiednio prowadzona, pozwala na dokładną kontrolę nad stanem finansowym firmy oraz ułatwia odprowadzanie podatków. Z tego też powodu obecność księgowego w firmie jest bardzo pomocna. I w przeciwieństwie do księgowości prowadzonej zewnętrznie, przez biuro rachunkowe, posiada ona znacznie więcej zalet. Do...

Czytaj całość